Izveido militārā poligona “Sēlija” starpinstitucionālo darba grupu

22.08.2023
Latvijā
Aizsardzības politika
Spēju attīstība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Lai efektīvi un tālredzīgi risinātu ar militārā poligona “Sēlija” izveidi saistītos jautājumus, valdība otrdien, 22. augustā, atbalstīja Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izveidot militārā poligona “Sēlija” starpinstitucionālo darba grupu.

Darba grupas sastāvā savus pārstāvjus deleģējusi Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, kā arī Aizkraukles novada pašvaldība un Jēkabpils novada pašvaldība.

Darba grupa tiks regulāri sasaukta vismaz reizi pusgadā, paredzot divpusēju sadarbību ar Aizsardzības ministriju pēc nepieciešamības. Savukārt pirmā sanāksme plānota šī gada septembrī.

Jau ziņots, ka 22. jūnijā, Saeima otrajā – galīgajā – lasījumā pieņēma Militārā poligona “Sēlija” izveides likumu, nosakot priekšnoteikumus jauna militārā poligona “Sēlija” izveidei Jēkabpils un Aizkraukles novadu teritorijās. 

Ņemot vērā NATO Madrides samitā 2022. gada vasarā pieņemtos lēmumus par lielāku sabiedroto spēku klātbūtni Baltijas valstīs, kā arī aizsardzības nozares mērķi palielināt Nacionālo bruņoto spēku personāla skaitu, ir izveidojusies objektīva nepieciešama īsā laikā izveidot jaunu poligonu.

Lai jau tuvāko gadu laikā Latvijā varētu nodrošināt skaitliski pieaugošo NATO sabiedroto spēku izmitināšanu un apmācību, militārajam poligonam “Sēlija” ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss un īpaši tiesiskie nosacījumi. 

Likumā ietvertie atvieglojumi ļauj uzsākt militārā poligona infrastruktūras izbūvi ar servitūtu apgrūtinātos nekustamajos īpašumos, kas ir atsavināmi sabiedrības vajadzībām – militārā  poligona izbūvei. Darbi, kuru rezultātā mainās īpašuma stāvoklis un vērtība, piemēram, koku ciršana vai būvdarbi, pirms atsavināšanas procesa pabeigšanas tiks organizēti pēc Aizsardzības ministrijas lēmuma par taisnīgas atlīdzības noteikšanu pieņemšanas. 

Vienlaikus Saeima ir pieņēmusi grozījumus Meža likumā, kas ļaus kā kompensāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu saņemt valsts meža zemi, ja īpašnieks būs izteicis tādu vēlmi.

Poligona attīstība tiek plānota tā, lai maksimāli neskartu privātīpašnieku tiesības un iedzīvotāju kustības brīvību – lielākā daļa poligona ir plānota mežu īpašumos. Sēlijas poligona attīstība plānota vairākās militārās infrastruktūras izbūves kārtās. Pirmajā kārtā plānota būvniecība 12 nekustamajos īpašumos. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra datiem šo 12  nekustamo īpašumu vidū ir 4 dzīvojamās mājas, no kurām neviena šobrīd netiek patstāvīgi apdzīvota un tajās dzīvesvietu nav deklarējusi neviena fiziska persona. 

Sagaidāms, ka jaunā poligona izveide ļaus stiprināt aizsardzības spējas, kā arī veicinās reģiona ekonomikas attīstību, jo palielinās cilvēku skaita pieplūdumu Aizkraukles un Jēkabpils novados, tiks sakārtota infrastruktūras un radītas jaunas darba vietas. Tas var kalpot arī par pamatojumu vietējai pašvaldībai attīstīt tās atbildībā esošo infrastruktūru.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Daniela Reihenbaha
Tālrunis: 67335093 
E-pasts: daniela.reihenbaha@mod.gov.lv