Latvija un Kanāda apvieno spēkus nacionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu ievainojamības pārbaudē

01.07.2022
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV kopā ar Kanādas kiberdrošības ekspertiem īstenojusi projektu, kura ietvaros tika pārbaudīta nacionālo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu ievainojamība.

Savstarpējā atbalsta un sadarbības operācijās CERT.LV un Kanādas kiberdrošības eksperti attīstīja un pārbaudīja savas spējas, strādājot reālā infrastruktūrā, nevis speciāli radītā apmācību vidē. Turklāt abpusējā sadarbība ir ļāvusi pārbaudīt un attīstīt esošās procedūras, kā arī identificēt un novērst konstatētās tehniskās un koordinācijas nepilnības, lai veicinātu kiberkapacitātes attīstību gan Latvijā, gan Kanādā. 

Šī bija iespēja unikālai sadarbībai starp abām NATO alianses dalībvalstīm kiberdrošības uzbrukumu izmeklēšanā vēl nebijušos apstākļos. Tāpat šādi kopīgi projekti veicina abu valstu ciešāku mijiedarbību kiberdrošības jautājumos gan tehniskā, gan politiskā līmenī.

“Mūsdienu pasaulē valsts un sabiedrības apdraudējums vairs nav tikai militāra rakstura. Arvien biežāk nākas sastapties arī ar kiberdraudiem un informatīvo karu, tāpēc mums ir nemitīgi jāstrādā pie kiberdrošības risku novēršanas ne tikai aizsardzības nozarē, bet visā valsts pārvaldē kopumā. Tieši kiberaizsardzības jomas stiprināšana, tostarp kiberincidentu reaģēšanas spēju attīstība, ir viena no mūsu prioritātēm. Izstrādājot jauno “Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam”, īpašu uzmanību pievērsīsim aktuālajām kiberdrošības tendencēm,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Latvija augstu vērtē spēcīgo partnerību un kopīgās mācības, kas ļauj paaugstināt analītisko kapacitāti. Savstarpējā sadarbība kiberdrošības jautājumos turpinās kopš 2018. gada, kad Latvijas komanda, kuru veidoja CERT.LV un Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības eksperti, kopā ar Kanādas bruņoto spēku pārstāvjiem piedalījās NATO apvienotā kiberaizsardzības izcilības centra (NATO CCDCOE) organizētajās uz scenāriju bāzētās reālā laikā notiekošās tīkla aizsardzības mācībās “Locked Shields 2018”.

Sadarbība kiberdrošības jomā ir tikai viens piemērs veiksmīgu divpusējo attiecību veidošanā starp abām valstīm. Piebilstams, ka Kanāda kopš 2017. gada vada Latvijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes daudznacionālo kaujas grupu, kas apvieno aptuveni 1700 karavīru no 10 valstīm – Kanādas, Albānijas, Čehijas, Islandes, Itālijas, Melnkalnes, Polijas, Slovēnijas, Spānijas un Slovākijas. Ikdienā karavīri kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piedalās mācībās, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.

Kanādai ir izveidojušās ciešas attiecības ar Latviju. Kanāda kļuva par pirmo Lielā septiņnieka valsti, kas atzina Latvijas neatkarības atgūšanas faktu 1991. gadā. Kanāda bija arī starp pirmajām NATO valstīm, kas ratificēja Latvijas iestāšanās līgumu 2004. gadā.

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā, un tās misija ir veicināt informācijas tehnoloģiju drošību Latvijā.

Galvenie CERT.LV uzdevumi ir uzturēt un aktualizēt informāciju par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumiem, sniegt atbalstu valsts institūcijām informācijas tehnoloģiju drošības jomā, kā arī sniegt palīdzību informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ja incidentā iesaistīta Latvijas IP adrese vai .LV domēns.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335045
E-pasts: prese@mod.gov.lv