Latvija un Polija paraksta vienošanos par sadarbību kiberdrošības jomā

22.11.2021
Latvijā
Starptautiskā sadarbība
Spēju attīstība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 22. novembrī, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons un Polijas Nacionālā kiberdrošības centra direktors brigādes ģenerālis Karols Molenda (Karol Molenda)  parakstīja vienošanos par abu valstu militāro informācijas tehnoloģiju incidentu reaģēšanas komandu sadarbību. 

Vienošanās mērķis ir izveidot ietvaru sadarbībai starp Polijas Nacionālo kiberdrošības centru un Latvijas Militārās informācijas tehnoloģiju drošības incidentu komandu (MilCERT), lai attīstītu abu valstu kiberaizsardzības spējas, savstarpēji apmainoties ar zināšanām un pieredzi. 

Vienošanās arī paredz stiprināt Latvijas un Polijas datortīklu aizsardzību, daloties ar informāciju par aktuālajiem kiberdraudiem, kā arī celt kiberdrošības speciālistu profesionālo kompetenci, rīkojot kopīgas apmācības un veicinot pieredzes apmaiņu. 

Vienošanās tika parakstīta, abu valstu pārstāvjiem tiekoties tiešsaistē, un tās parakstīšana Latvijā notika, klātesot MilCERT vadītājam pulkvežleitnantam Guntim Smilgzdrivim un Polijas aizsardzības atašejam Latvijā pulkvežleitnantam Pjotram Pomazanam (Piotr Pomazany). 

Latvija un Polija sadarbojas kiberdrošības jomā arī Eiropas Savienības Informācijas tehnoloģiju incidentu reaģēšanas komandu tīkla (Computer Security Incident Response Team, CSIRT) ietvaros. 

MilCERT nodrošina Aizsardzības ministrijas un tās padotības iestāžu, tostarp Nacionālo bruņoto spēku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzraudzību.

Komandas uzdevumos ietilpst veikt aizsardzības nozares kiberincidentu atklāšanu, apstrādi un novēršanu, kā arī drošības pārbaudes aizsardzības resora komunikācijas tīklos. Tāpat MilCERT sniedz atbalstu un konsultācijas aizsardzības nozarē par kiberdrošību atbildīgajiem darbiniekiem un izglīto kiberdrošība jomā. MilCERT arī piedalās kibermācībās un sadarbojas ar Latvijas un citu partnervalstu institūcijām kiberdrošības jomā.

MilCERT darbība notiek ciešā sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT.LV).

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv