Latvijai atvērta rezidējošā aizsardzības atašeja vieta Maskavā

16.10.2020
Aizsardzības politika
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija informē, ka šī gada augustā tika atjaunots Maskavā, Krievijā rezidējošā Latvijas aizsardzības atašeja amats, kurā stājies pulkvedis Jānis Dreimanis. 

Lēmumu par nepieciešamību nodrošināt pastāvīgu militārā pārstāvja klātbūtni Krievijā Latvijas Aizsardzības ministrija pieņēma, izvērtējot Latvijas ārējās un drošības politikas intereses, lomu un saistības starptautiskajā sadarbībā, kā arī citu NATO dalībvalstu praksi. 

Rezidējošā aizsardzības atašeja biroju Maskavā Latvija slēdza 2009. gadā, un kopš tā laika amata pienākumus pildīja nerezidējošais atašejs. Maskavā rezidējošā Latvijas aizsardzības atašeja amata atjaunošana sekmēs kontaktu veidošanu ar Krieviju un saziņu ar Maskavā rezidējošiem starptautiskajiem militārajiem partneriem.

Jau ziņots, ka Maskavā rezidējošo Latvijas aizsardzības atašeju pulkvedi J. Dreimani Krievijas Aizsardzības ministrija akreditēja 21. septembrī. Pulkvedis J. Dreimanis ir bijis aizsardzības atašejs arī Gruzijā, Azerbaidžānā, Bulgārijā un Turcijā, ar rezidenci Gruzijā, kā arī nerezidējošais atašejs Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā.

Latvijas aizsardzības atašeju uzdevums ir veicināt un sekmēt divpusējo sadarbību starp Latviju un ārvalsti, kurā atašejs Latviju pārstāv. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv