Latvijas Gaisa spēki saņem jaunu balss sakaru sistēmu

28.08.2019
Spēju attīstība
Latvijā
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 29. augustā, Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē Aizsardzības ministrija un NATO Komunikāciju un informācijas aģentūra parakstīja dokumentāciju par jaunas balss sakaru sistēmas nodošanu Gaisa spēkiem. 

“Sakaru sistēmas izmantošana stiprinās Latvijas Gaisa spēku spējas un būs nozīmīgs ieguldījums reģionālās drošības stiprināšanā. Esmu gandarīts par veiksmīgo sadarbību ar NATO Komunikāciju un informācijas aģentūru, Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē ieviešot jauno balss sakaru sistēmu,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Balss sakaru sistēmas izveide ir daļa no vienotas NATO gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementu projekta, ko Latvija ievieš saskaņā ar 2014. gada 11. decembrī parakstīto saprašanās memorandu ar NATO Komunikāciju un informācijas aģentūru. Kopā ar Latviju šajā projektā piedalās Albānija, Bulgārija, Horvātija, Igaunija, Islande, Lietuva, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. 

Balss sakaru sistēmas ieviešana uzsākta 2016. gadā, NATO Komunikāciju un informācijas aģentūrai noslēdzot līgumu ar Francijas uzņēmumu “CS Communication & Systèmes” un Norvēgijas uzņēmumu  “Thales Norway”. Kopējās ar sistēmas izveidi saistītās izmaksas ir 4,3 miljoni eiro, no kuriem 3,1 miljoni eiro ir NATO Drošības investīciju programmas finansējums un 1,2 miljoni eiro – valsts budžeta līdzfinansējums. 

Balss sakaru sistēmas izstrāde ir otrais Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē īstenotais NATO Drošības investīciju programmas līdzfinansētais projekts. 

Pirmā NATO Drošības investīciju līdzfinansētā projekta ietvaros laikā no 2009. līdz 2013. gadam Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē tika izbūvēts NATO un nacionālajiem standartiem atbilstošs lidlauks, kā arī izveidota daudzfunkcionāla militārā bāze, kas ir nepieciešama, lai bruņotie spēki varētu pilnvērtīgi īstenot savus uzdevumus valsts aizsardzības nodrošināšanai, kā arī realizēt NATO operāciju atbalsta pasākumus un veikt NATO gaisa patrulēšanas lidmašīnu apkalpošanu.

Papildu informācijai: Balss sakaru sistēma stiprina Baltijas valstu Gaisa spēku spējas un savietojamību

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv