Mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā saņemti 67 pieteikumi

02.08.2021
Aizsardzības politika
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija informē, ka mācībām jaundibinātajā Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā saņemti 67 skolēnu pieteikumi, un no 4. līdz 5. augustam norisināsies kandidātu pirmā atlases kārta. Mācībām profesionālajā vidusskolā konkursa kārtībā tiks uzņemti 25 audzēkņi.

“Saņemto pieteikumu skaits apliecina, ka starp jauniešiem ir interese iegūt tādu vidējo izglītību, kas ir papildināta ar militārajām pamatprasmēm. Šie puiši un meitenes vēlas pārvarēt jaunus izaicinājumus, attīstīt savas fiziskās spējas un kļūt par daudzpusīgiem līderiem. Visiem kandidātiem vēlu izturību un veiksmi atlases pārbaudījumos,” pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Mācībām pieteikušies skolēni no visas Latvijas, tostarp Rīgas, Daugavpils, Ventspils, Bauskas, Tukuma, Ogres, Cēsīm, Lubānas un citām pilsētām. Pieteikumi pārsvarā saņemti no puišiem, bet savus iesniegumus iesniegušas arī 16 meitenes.

Kandidātu atlasē 4. un 5. augustā kandidāti uzrādīs rezultātus fiziskās sagatavotības testos atbilstoši vecuma grupai un dzimumam. Vienlaikus tiks vērtētas atzīmes kandidātu sekmju izrakstos. Pretendentiem ar augstākajām sekmēm, kuri būs izturējuši fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumus, būs jāveic "Eurofit" padziļinātā medicīniskā pārbaude Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centrā.

Pirmajā mācību gadā profesionālajā vidusskolā uzņemtie 25 audzēkņi  apgūs vispārējo vidējo izglītību ar papildu inženierzinātņu priekšmetiem, angļu valodu, fizisko sagatavotību un militāro mācību. Mācībās uzsvars tiks likts uz līderības, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu.

Jau ziņots, ka pieteikšanās mācībām Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā notika no 5. jūlija līdz 30. jūlijam.

Plānots, ka vidusskolas mācību process Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma telpās notiks līdz 2023. gadam. Līdz tam laikam iecerēts pabeigt renovācijas darbus Rudbāržu muižā, kur Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola atradīsies pastāvīgi.

Lai gan viens no Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mērķiem ir gatavot jauno virsniecības paaudzi dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, tālākas studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā nebūs obligātas.

Ņemot vērā, ka  mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē.

Izglītojamie ikdienā nēsās militāro formastērpu un dzīvos dienesta viesnīcā. Audzēkņiem tiks nodrošināta stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī veselības aprūpe.

Plašāka informācija par Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas mācību programmu, ikdienu, kā arī skolēnu uzņemšanu atrodama Aizsardzības ministrijas mājaslapā: https://www.mod.gov.lv/kalpakaskola.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai!

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus apmeklēt Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas pretendentu atlases fiziskos pārbaudījumus, ierodoties 4. augustā līdz plkst. 10.30 Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā.

Dalību pasākumā lūdzam pieteikt līdz 3. augusta plkst. 17 , rakstot uz e-pastu roberts.skraucs@mod.gov.lv. Pieteikumā nepieciešams norādīt pārstāvēto plašsaziņas līdzekli, vārdu un uzvārdu.