Ministru kabinets atbalsta militārā poligona “Mežaine” Skrundā paplašināšanu

Infrastruktūra
Latvijā
Spēju attīstība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 2. aprīlī, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu par militārā poligona “Mežaine” Skrundā paplašināšanu, lai stiprinātu Zemessardzes kaujas spējas, attīstot Kurzemes reģionālo militāro poligonu.

Poligonu “Mežaine” paredzēts paplašināt rietumu virzienā, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atsavinot fizisko un juridisko personu nekustamos īpašumus Skrundas novada Raņķu un Rudbāržu pagastos. 

Tāpat poligona paplašināšanai Aizsardzības ministrijas valdījumā paredzēts pārņemt Zemkopības ministrijas valsts īpašumā esošos nekustamos īpašumus Skrundas un Kuldīgas novados.

Militārā poligona “Mežaine” pašreizējā teritorija ir 53,83 hektāri, un pēc paplašināšanas tā sasniegs aptuveni 952,5 hektārus.  

Jau ziņots, ka 2018. gada janvārī Aizsardzības ministrija no Skrundas novada pašvaldības pārņēma poligona “Mežaine” teritoriju, lai nodrošinātu īpašuma izmantošanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai, veidojot reģionālo poligonu.

Kopš teritorijas pārņemšanas Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes pārstāvji ir tikušies ar zemju īpašniekiem un Skrundas novada pašvaldību, lai iepazīstinātu ar poligona attīstības plāniem un paplašināšanas gaitu.

Poligons “Mežaine” Skrundā ir īpaši piemērots militāriem treniņiem pilsētvides apstākļos, kā arī objekts ir pietuvināts kaujas situācijām un reāliem apstākļiem, tādēļ tajā regulāri tiek rīkotas Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto mācības. Poligonu galvenokārt izmanto Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes un sabiedroto valstu karavīri un zemessargi. 

Pašreiz Nacionālie bruņotie spēki galvenokārt strādā pie četru poligonu – Ādažu poligona, poligona “Lāčusils” Alūksnes novadā, poligona “Meža Mackeviči” Daugavpils novadā un poligona “Mežaine” Skrundā – attīstības, lai stiprinātu Zemessardzes kaujas spējas, katrā reģionā izveidojot reģionāla līmeņa poligonu.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv