Ministru kabinets konceptuāli atbalsta pulkveža Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi Rudbāržos

02.06.2020
Latvijā
Dienesta gaita
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 2. jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi”, kas paredz Aizsardzības ministrijai savā pakļautībā izveidot pulkveža O. Kalpaka profesionālo vidusskolu Skrundas novada Rudbāržos, nodrošinot iespēju jauniešiem iegūt jaunākā līmeņa militārā vadītāja kvalifikāciju. 

“Pēc Ministru kabineta konceptuālā atbalsta sāksim aktīvu darbu pie pašas Rudbāržu muižas renovācijas un sagatavošanas, kā arī pie blakus esošo ēku sagatavošanas par kopmītnēm, jo jauniešiem būs tur arī jādzīvo. Mēs plānojam, ka apmācību programmu varētu sākt ātrāk, vēl pirms viss komplekss ir simtprocentīgi gatavs, un šeit mums palīgā nāks gan Skrundas pašvaldība, gan Skrundā izvietotā vidusskola. Mēs ceram pirmos 25 kadetu kandidātus uzņemt jau 2021./2022. mācību gadā,” norādīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks. 

Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā uzņems 9. klašu absolventus, viņiem piedāvājot iegūt vispārējo vidējo izglītību. Profesionālās vidusskolas profils būs inženierzinātņu priekšmeti, angļu valoda, sporta nodarbības un militārā  mācība. Uzsvars tiks likts uz līderības, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstīšanu, gatavojot jauno virsniecības paaudzi dienestam bruņotajos spēkos. 

Paredzēts, ka izglītojamie ikdienā nēsās militāro formastērpu un dzīvos dienesta viesnīcā. Dienas režīms ietvers skolēnu vecuma grupām atbilstošas fiziskās aktivitātes, mācību stundas, izvēles priekšmetu apguvi, konsultācijas un ekipējuma apkopi. Brīvajā laikā audzēkņiem tiks organizētas sporta nodarbības, kultūras pasākumi un būs iespēja apmeklēt vieslekcijas. Audzēkņiem tiks nodrošināta stipendija, ēdināšana četras reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī veselības aprūpe.

Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola atradīsies Rudbāržu muižā, tās ēku pielāgojot mācību vajadzībām. Līdz 2018. gada martam Rudbāržu muižas ēkā darbojās O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola, un šobrīd daļu no tās telpām izmanto Jaunsardzes centrs.  

Pēc profesionālās vidusskolas absolvēšanas jaunieši varēs turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Vienlaikus vidusskolas absolvēšana jauniešiem neuzliks par pienākumu kļūt par profesionāliem karavīriem. Tā kā mācību programmā uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto priekšmetu apguvi, absolventi studijas varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās izglītības iestādē. 

Profesionālās vidusskolas izveidi un uzturēšanu Aizsardzības ministrija nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jaunākā līmeņa militārā vadītāja ieguvei nepieciešamo profesijas standartu un atbilstošu izglītības programmu Aizsardzības ministrija izstrādās sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

Jau ziņots, ka 2019. gada rudenī Aizsardzības ministrija nāca klajā ar ierosinājumu Skrundas novada Rudbāržu muižā veidot pulkveža O. Kalpaka profesionālo vidusskolu, kurā jaunieši varētu iestāties pēc 9. klases, lai papildu vidusskolas tēmām apgūtu militārās zināšanas un iegūtu jaunākā militārā vadītāja profesiju.

Rudbārži tika izvēlēti, jo Skrundas tuvumā atrodas poligons “Mežaine”, kurā varētu notikt skolas audzēkņu apmācības. Tāpat šīs vietas izvēlei ir simboliska nozīme, jo no Rudbāržu muižas 1919. gada 3. martā sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža O. Kalpaka vadībā.

Topošajā profesionālajā vidusskolā jauniešu mācību procesu plānots nodrošināt sadarbībā ar Skrundas vidusskolu. Jaunajā pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā pirmā nokomplektētā klase mācības varētu uzsākt 2021. gada septembrī.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv