Ministru kabinets nosaka nacionālo interešu objekta statusu vairākiem militārajiem objektiem

08.09.2020
Latvijā
Infrastruktūra
Aizsardzības politika
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 8. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas rīkojuma projektu “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem”, kas paredz šī statusa piešķiršanu vairākiem militārajiem objektiem, kuri ir prioritāri valsts

aizsardzības nodrošināšanā, tostarp, Gaisa spēku Aviācijas bāzei, reģionālajiem militārajiem poligoniem “Lāčusils” Alūksnes novadā, “Meža Mackeviči” Daugavpils novadā un “Mežaine” Skrundas novadā, Zemessardzes bataljoniem Lūznavā, Krustpilī, Apguldē, Valmierā un Gulbenē, kā arī vairākiem Nacionālo bruņoto spēku vienību objektiem Rīgā.

Ministru kabineta rīkojums nacionālo interešu objekta statusu nosaka militāro objektu kopumam, kuru veidojošo objektu infrastruktūras attīstība ir īpaši svarīga Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei, ņemot vērā aktuālos drošības izaicinājumus. 

Priekšlikumu par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu šiem militārajiem objektiem Aizsardzības ministrija virzīja apstiprināšanai Ministru kabinetā sadarbībā ar pašvaldībām, kuru teritorijā attiecīgie militāri objekti atrodas.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu nacionālo interešu objekti ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv