Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piegādās uzņēmuma “Avon Protection” ražotās FM50 gāzmaskas

26.01.2022
Latvijā
Spēju attīstība
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Nacionālie bruņotie spēki ar NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras starpniecību ir iegādājušies uzņēmuma “Avon Protection” aizsardzībai no masu iznīcināšanas ieročiem paredzētos elpceļu aizsardzības līdzekļus, tai skaitā, FM50 gāzmasku sistēmas, filtrus, rezerves detaļas un citus piederumus. 

Uzņēmuma “Avon Protection” FM50 gāzmasku sistēmas bruņoto spēku aizsardzībai no masu iznīcināšanas ieročiem izmanto arī citas NATO dalībvalstis un partnervalstis, tostarp, Beļģija, Dānija, Somija, Lietuva, Norvēģija un Nīderlande. 

2020. gadā NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra ar uzņēmumu “Avon Protection” noslēdza vispārīgo vienošanos uz desmit gadiem par aizsardzības no masu iznīcināšanas ieročiem individuālo elpceļu aizsardzības līdzekļu sistēmu piegādi, un Latvija iegādājusies FM50 gāzmasku sistēmas šīs vienošanās ietvaros. 

Kopš līguma noslēgšanas ar NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūru uzņēmumam “Avon Protection” pasūtītas vairāk nekā 200 000 gāzmaskas, un tas sekmīgi nodrošinājis to lietošanas apmācību NATO valstīs. 

Uzņēmuma “Avon Protection” preces izstrādātas, lai aizsargātu personālu no dažādiem ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un kodolieroču radītajiem draudiem mūsdienu pretterorisma un miera uzturēšanas operācijās, un pašlaik tās izmanto vairāk nekā 3,5 miljoni lietotāju. 

NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras noslēgtā līguma ietvaros iegādāto FM50 gāzmasku kvalitāte ir pierādīta militārajās operācijās, un tās ir visplašāk izmantotie elpceļu aizsardzības līdzekļi bruņotajos spēkos visā pasaulē. 

NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra atrodas Kapellenā, Luksemburgā, un tās darbība tiek organizēta arī no Francijas, Ungārijas un Itālijas. Aģentūra sniedz atbalstu NATO dalībvalstīm dažāda veida materiāltehnisko līdzekļu un pakalpojumu iegādei, loģistikas, medicīnas un infrastruktūras spēju nodrošināšanai. 

NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra ir kļuvusi par nozīmīgu Latvijas sadarbības partneri munīcijas un cita veida aizsardzības nozares iepirkumu, kā arī infrastruktūras attīstības jomā. Lielākie pašmāju militārās infrastruktūras attīstības projekti, kuriem iepirkumus veikusi aģentūra, ir īstenoti Ādažu bāzē un poligonā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē. Tāpat Latvijas uzņēmumi aktīvi izmanto iespēju piedalīties NATO starptautiskajos iepirkumu konkursos. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv