NATO atzinīgi novērtē Latvijas ieguldījumu aizsardzības spēju attīstībā

20.01.2022
Aizsardzības politika
Spēju attīstība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

18. un 19. janvārī Rīgā notika Latvijas divpusējās konsultācijas ar NATO ekspertiem par Latvijas bruņoto spēku attīstību un NATO spēju attīstības mērķu ieviešanu, kuru izpilde ir cieši saistīta ar alianses kolektīvās aizsardzības nodrošināšanu. 
Konsultāciju laikā NATO delegācija augstu novērtēja Latvijas aizsardzības plānošanas procesu un panākto progresu aizsardzības spēju attīstībā kopš iepriekšējām konsultācijām 2019. gadā. 

“NATO ekspertu vērtējums divpusējās konsultācijās par Latvijas paveikto aizsardzības spēju attīstībā skaidri parāda, ka Latvija ir uzticams NATO sabiedrotais un veic apzinātus un mērķtiecīgus soļus valsts aizsardzības stiprināšanā,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Eksperti uzteica Latvijas sasniegto, aizsardzībai jau kopš 2018. gada konsekventi atvēlot vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta, tostarp vairāk nekā 20% no aizsardzības budžeta veltot ekipējuma iegādei. NATO puse atzīmēja, ka arī turpmāk būtiski investēt aizsardzības spēju stiprināšanā, efektīvi investējot prioritārajās spēju attīstības jomās un personālresursos atbilstoši noteiktajai NATO aizsardzības izdevumu definīcijai.

NATO nākotnes attīstības kontekstā un, ņemot vērā aktuālo apdraudējumu, eksperti atzinīgi novērtēja Latvijas ieguldījumi kaujas gatavības veicināšanā. 

Tāpat NATO atzinīgi vērtēja Latvijas visaptverošo pieeju aizsardzības un drošības jautājumiem un paveikto visaptverošās valsts aizsardzības ieviešanā. 

NATO pārstāvji arī uzteica Latviju par paveikto, uzņemot Kanādas vadīto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu, kā arī nodrošinot uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēku izvietošanai Latvijā.

NATO konsultācijās Latvijas pusi pārstāvēja militārie un civilie eksperti no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Aizsardzības, Ārlietu, Iekšlietu, Ekonomikas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Satiksmes un Zemkopības ministrijām, kā arī no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, pārrunājot sauszemes, jūras, gaisa, stabilizācijas un atjaunošanas, atbalstošo spēju, kā arī civilās gatavības jautājumus.

NATO spēju attīstības mērķu ieviešanas izvērtēšanu alianse veic reizi divos gados kā daļu no NATO aizsardzības plānošanas procesa. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv