Pabriks: Aizsardzības budžets 2% apmērā no IKP būs būtisks ieguldījums Latvijas armijas kaujas spēju uzlabošanā

Aizsardzības politika
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 3. aprīlī, Saeima pieņēma likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam”, kas aizsardzības nozarei paredz piešķirt 2% no iekšzemes produkta jeb 636,65 miljonus eiro, sasniedzot 60,3 miljonu eiro pieaugumu salīdzinājumā ar 2018. gada plānu.

“Aizsardzības ministrijas 2019. gada aizsardzības budžets 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta ne tikai pierāda mūsu spēju pildīt NATO uzņemtās saistības, bet būs būtisks ieguldījums Latvijas armijas kaujas spēju uzlabošanā. Tiks veidoti stratēģiski nozīmīgi infrastruktūras objekti, turpināta ieroču un iekārtu modernizācija, taču svarīgākais būs mūsu karavīru un zemessargu nodrošināšana ar izciliem darba apstākļiem,” uzsver aizsardzības ministrs A. Pabriks. 

Aizsardzības nozares budžeta līdzekļus šogad plānots izmantot dienesta apstākļu uzlabošanai karavīriem, attīstot militāro infrastruktūru un papildinot ekipējumu. Lai stiprinātu  Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, aizsardzības nozare turpinās bruņoto spēku spēju attīstīšanu un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas nodrošināšanu. Nacionālajos bruņotajos spēkos arī plānots ieviest jaunu algu sistēmu un kompensācijas zemessargiem, pilnveidojot karavīru un zemessargu atalgojuma sistēmu. 

Tāpat finansējums paredzēts kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas datu jeb atvērto datu pieejas nodrošināšanai, kā arī Jaunsardzes kustības attīstīšanai, uzlabojot jaunsargu mācību programmas kvalitāti un pakāpeniski paplašinot valsts aizsardzības mācības skolu tīklu.

Izvērstu ieskatu par Aizsardzības ministrijas 2019. gada aizsardzības budžeta izlietojumu sniedz sagatavotā infografika, skaidrojot aizsardzības nozares būtiskākās prioritātes, spēju attīstības projektus un nepieciešamo finanšu apjomu to īstenošanai. Infografika arī sniedz skatījumu par kopējo aizsardzības nozares budžeta dinamiku vidēja termiņa ietvaros. 

Tāpat infografika parāda finansējuma sadalījumu lielākajiem spēju attīstības projektiem un izdevumu pozīcijām: 

•2019. gada budžets tiek sadalīts šādās kategorijās: 35% personāls, 32% investīcijas, 31% uzturēšana.

•Spēju attīstības projekti, kam 2019. gadā atvēlēts lielākais finansējums, ir netiešās uguns atbalsta un izlūkošanas spēju attīstība, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mehanizācija, Nacionālo bruņoto spēku  pārapbruņošana un munīcijas krājumu veidošana, kā arī komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situāciju vadīšanai. 

Valsts aizsardzības budžets sasniedza 2% no iekšzemes kopprodukta 2018. gadā, izpildot NATO ieteikumu dalībvalstīm piešķirt vismaz divus procentus aizsardzības izdevumiem. Šādu aizsardzības nozares budžeta apjomu Latvija ir apņēmusies saglabāt arī turpmākajos gados.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv