Pabriks: Katrai nozarei jāiesaistās civilās aizsardzības pilnveidošanā

05.07.2022
Latvijā
Aizsardzības politika
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 5. jūlijā,  Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks sasauca Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas sēdi, lai ar nozaru ministriem pārrunātu civilās aizsardzības pilnveidošanu katrā nozarē. 

“Aizsardzības nozare ir gatava sniegt savu atbalstu, taču katrai nozarei ir jāiesaistās, lai pilnveidotu civilās aizsardzības sistēmu un mūsu valsts iedzīvotāji justos droši. Tas ir darbs turpmākajiem gadiem, taču jau šovasar vairākas ministrijas veiks konkrētus uzdevumus civilās aizsardzības izaicinājumu risināšanā savā jomā," pēc sēdes skaidroja A. Pabriks. 

Sanāksmē ministri identificēja septiņas nozares, kurās aktuāli pilnveidot civilās aizsardzības jautājumus un par kuru risināšanas rezultātiem ministrijas informēs augusta beigās. 

Sanāksmē A. Pabriks arī aicināja nozaru ministrijas aktīvi iesaistīt  sabiedrību valsts aizsardzības stiprināšanā un noturības veicināšanā, turpinot attīstot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un sekmējot Zemessardzes apakšvienību izveidi kritiskās infrastruktūras objektos. 

Ministrs arī norādīja, ka katrai nozarei ir jāizvērtē no Krievijas iebrukuma Ukrainā gūtās mācības un savas nozares ietvaros jāizvērtē iespējamā apdraudējuma pārvarēšana. 

Ministru līmeņa darba grupas sēdē A. Pabriks arī norādīja uz nepieciešamību turpināt aktualizēt tautsaimniecības darbu kara apstākļos, lai nodrošinātu kritiskās infrastruktūras un kritisko pakalpojumu darbības nepārtrauktību.

Tāpat aizsardzības ministrs uzsvēra, ka veselības nozarei nepieciešams plānot militārās medicīnas un medicīnas sistēmas darbību kara laikā.

Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas sēdē arī tika panākta vienošanās ar Iekšlietu ministriju par civilās aizsardzības attīstību iedzīvotāju apziņošanas un evakuācijas gadījumā, izmantojot Ukrainas pieredzi iedzīvotāju apziņošanā, evakuācijas plānošanā un sabiedrības pašorganizēšanās veicināšanā.

Iekšlietu ministrijas vadībā sadarbībā ar kādu no Latvijas pašvaldībām plānots izveidot civilās aizsardzības brīvprātīgo formējumu, kas kalpos par pilotprojektu tālākai šādu formējumu veidošanai. Civilās aizsardzības formējuma dalībniekiem būs iespēja iegūt zināšanas un prasmes pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanai, apziņošanai, evakuācijai un glābšanas darbu koordinēšanai, ko varēs pielietot dažādās krīzes situācijās.

Ministri arī sanāksmē vienojās, ka nepieciešams stiprināt informatīvo telpu un plānot patriotisku informatīvo materiālu gatavošanu, gatavojoties potenciālām krīzes situācijām.

Šodien aizsardzības ministrs Artis Pabriks sasauca ministru līmeņa Visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas sēdi, attīstot un turpinot iesākto darbu pie visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas.

2019. gada 2. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi, par tās vadītāju ieceļot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A. Pabriku un piešķirot viņam pilnvaras vadīt un koordinēt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Darba grupas izveides mērķis ir veicināt nozaru ministriju vienotu izpratni un sadarbību visaptverošas valsts aizsardzības jomā stratēģiskā līmenī, un to veido visi nozaru ministri, nodrošinot politiska līmeņa pārraudzību un koordināciju ar visaptverošo valsts aizsardzību saistītos jautājumos. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv