Pabriks: “RAND Corporation” sniedz ieteikumus, kā stiprināt gatavību aizsargāt valsti

15.04.2019
Aizsardzības politika
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Pirmdien, 15. aprīlī, ASV domnīca “RAND Corporation” prezentēja pētījumu par Krievijas atturēšanu Baltijas valstīs “Deterring Russian Aggression in the Baltic States Through Resilience and Resistance”.

ASV domnīca sniedz analītisku skatījumu par atturēšanas stiprināšanu Baltijas valstīs, veicinot sabiedrības gatavību un spēju pretdarboties. “RAND Corporation” pētījumā apraksta vissliktāko scenāriju, kurā Krievija okupē Baltijas valstis un sniedz padomus, kā organizēt pretošanos dažādos krīzes posmos.

“Šis pētījums sniedz praktiskus ieteikumus Baltijas valstīm, kā stiprināt sabiedrību un tās pretošanās spējas potenciālajam agresoram,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks. “Nopietnas krīzes gadījumā drošības nodrošināšanai būtu nepieciešama visas sabiedrības iesaiste, tāpēc Aizsardzības ministrija ir rosinājusi Latvijā ieviest visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu. Tieši visaptveroša pieeja valsts aizsardzībai spēs ilgtermiņā nodrošināt Latvijas iedzīvotāju atbildīgu attieksmi pret valsti un tās drošību, mazināt plaisu starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes institūcijām, kā arī novērst šķelšanos starp Latvijas iedzīvotājiem.”

“Pastāvīga sabiedroto klātbūtne, NATO reaģēšanas mehānismu nepārtraukta attīstība un mūsu nacionālo spēju pieaugums samazina šādu negatīvu scenāriju iespējamību, tomēr militārajā plānošanā vienmēr ir jāgatavojas vissliktākajam scenārijam un “RAND Corporation” ir veikuši vērtīgu analīzi,” skaidro aizsardzības ministrs. “Tomēr vēlos atgādināt, ka valsts aizsardzība ir visas sabiedrības atbildība. Tikai tad, ja sabiedrība būs gatava aizsargāt Latviju, nevienam agresoram nebūs vēlēšanās šo valsti apdraudēt.”

Jau ziņots, ka šī gada 8. janvārī Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā, kuras mērķis ir  paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanas instrumentus krīzes gadījumiem.

Savukārt 2.aprīlī Ministru kabinets atbalstīja visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi, par tās vadītāju ieceļot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A.Pabriku un piešķirot viņam pilnvaras vadīt un koordinēt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā.

Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas sākotnējā posmā plānots fokusēties uz militāro spēju attīstību un aizsardzības stratēģiju pilnveidošanu, sadarbības sekmēšanu starp privāto un publisko sektoru aizsardzības jomā, valstiskuma pamatu pasniegšanu Latvijas skolās un sabiedrības izglītošanu, civilo aizsardzību, psiholoģisko aizsardzību, stratēģisko komunikāciju un tautsaimniecības noturību.

Līdz šī gada 1. septembrim valsts institūcijas Aizsardzības ministrijai iesniegs savu izvērtējumu un rīcībpolitikas priekšlikumus par visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanu. Aizsardzības ministrija ir ieinteresēta plašā diskusijā ne tikai starp valsts institūcijām, bet sagaida arī sabiedrības priekšlikumus, kā stiprināt valsts aizsardzību.

“RAND Corporation” pētījums pieejams šeit: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2779.html

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Galkins
AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors
Tālrunis: 67335085, 29478861
E-pasts: kaspars.galkins@mod.gov.lv