Pabriks: Valsts aizsardzības mācības ieviešana vidējās izglītības standartā ir būtisks solis Latvijas aizsardzības stiprināšanā

04.09.2019
Aizsardzības politika
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Otrdien, 3. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par jaunā vidējās izglītības standarta pakāpenisku ieviešanu, kurā iekļauta arī valsts aizsardzības mācības apguve.

“Valsts aizsardzības mācības iekļaušana vidējās izglītības standartā ir būtisks solis ceļā uz visaptverošu valsts aizsardzību. Tā kalpos arī kā stūrakmens pilsoniskās apziņas veicināšanai, lai jaunieši izprastu, ka valsts kolektīvā drošība ietekmē arī viņu individuālo brīvību,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks. “Vēlos pateikties Izglītības un zinātnes ministrijas vadībai, ekspertiem un ikvienam, kurš deva savu pienesumu valsts aizsardzības mācības iekļaušanai jaunajā vidējās izglītības standartā, jo tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams stiprināt mūsu valsti un to aizsargāt.”

Valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta četrpadsmit Latvijas skolās. Plānots, ka no 2024.gada valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Atšķirībā no spēkā esošā izglītības standarta, jaunajā standartā plānotie skolēniem sasniedzamie rezultāti ir formulēti septiņās mācību jomās, lai mazinātu mācību satura sadrumstalotību un mācību procesā varētu veltīt atbilstošu laiku dzīvei nepieciešamo vispārīgo prasmju, tai skaitā kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas, sadarbības un citu prasmju attīstībai. Valsts aizsardzības mācība ir daļa no Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Šī gada 11. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību līdz 2027. gadam un tam piešķirto finansējumu.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākais referents
Roberts Skraučs
Tālrunis: 67335393, 25617037
E-pasts: roberts.skraucs@mod.gov.lv