Valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos būs ģenerālmajors A. Dilāns, bet Apvienotā štāba priekšnieks – brigādes ģenerālis G. Kerlins

02.07.2024
Latvijā
Dienesta gaita
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Stiprinot Nacionālo bruņoto spēku militāro spēju un militārās industrijas attīstību, Aizsardzības ministrija ir lēmusi iecelt vakantajā valsts sekretāra vietnieka nodrošinājuma jautājumos amatā līdzšinējo Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku ģenerālmajoru Andi Dilānu.

Ģenerālmajors Andis Dilāns jaunos amata pienākumus sāks veikt no ceturtdienas, 4. jūlija. Viņa līdzšinējā militārā dienesta pieredze un zināšanas, kā arī iegūtā ilggadējā pieredze dažādos nacionālajos un starptautiskajos amatos atbilst šim amatam izvirzītajām prasībām. 

“Ģeopolitiskie notikumi pasaulē un gūtās atziņas no Krievijas kara Ukrainā ir satricinājušas militāri rūpniecisko un industriālo kompleksu visā pasaulē. Eiropā pēc ilga pārtraukuma ir sākusies pārapbruņošanās uz jaunām un modernām tehnoloģijām un spējām. Mums ir jābūt gataviem un jāspēj sevi nodrošināt, tādēļ ir jāveicina apgādes un loģistikas sistēmas pilnveidošana kara laika uzdevumu izpildei. Mums ir jāveicina militāras rūpniecības un industrijas attīstība un ražošana Latvijā, kā arī reģionālā sadarbība iepirkumos, par pamatu ņemot militāri operacionālās vajadzības, nevis tikai ekonomiskos un finansiālos apsvērumus. Katrai problēmai ir savi risinājumi, esmu pārliecināts, ka pielāgojoties mēs tiksim galā arī ar šiem izaicinājumiem,” uzsver ģenerālmajors A. Dilāns. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu atbilstošu amata rotāciju, Aizsardzības ministrijas Augstākās atestācijas komisijas padome lēma par brigādes ģenerāļa Georga Kerlina atbalstīšanu iecelšanai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka amatā. Savukārt otrdien, 2. jūlijā, Ministru kabinets apstiprināja šo lēmumu. Brigādes ģenerālis Georgs Kerlins amata pienākumus sāks pildīt no 1. augusta.

Brigādes ģenerālis Georgs Kerlins Nacionālajos bruņotajos spēkos dien no 1992. gada un pašreiz pilda Nacionālā militārā pārstāvja pienākumus Militārajā pārstāvniecībā NATO Sabiedroto Operāciju pavēlniecībā Monsā, Beļģijā. 

Brigādes ģenerālis ir pieredzējis  komandējoša sastāva virsnieks. Dienesta laikā ir pildījis  komandējoša sastāva virsnieka amatus Sauszemes spēkos, ieņēmis Mācību vadības pavēlniecības priekšnieka/Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora amatu, vecākā pasniedzēja amatu Baltijas Aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL) un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieka amatu.

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs ir Nacionālo bruņoto spēku komandiera institūcija, kas nodrošina komandierim iespēju realizēt nepārtrauktu vadību, lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un priekšlikumus, viņa pavēļu un rīkojumu izpildes kontroli, kā arī sadarbības organizāciju kaujas operāciju apstākļos.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Daniela Reihenbaha
Tālrunis: 67335093
E-pasts: Daniela.Reihenbaha@mod.gov.lv