Sabiedrības viedoklis

Pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs “SKDS” jau vairākus gadus novembrī veic pētījumu “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem”,nejaušā izlasē visos Latvijas reģionos tiešā intervijā aptaujājot 1019 pastāvīgos
iedzīvotājus vecumā no 17 līdz 74 gadiem.

Pētījuma mērķis ir izzināt Latvijas iedzīvotāju viedokli par valsts aizsardzības jautājumiem; konstatēt respondentu informētību,aizsardzības nozares darba vērtējumu, identificēt risināmus jautājumus.

Pētījuma mērķa grupa - Latvijas iedzīvotāju kopuma mikromodelis (dzimums, tautība, vecums, statuss,
pilsonība, reģions, izglītība, nodarbinātība, pamatnodarbošanās, ienākumu līmenis).