Sabiedrības viedoklis

Visaptveroša valsts aizsardzība, ko Latvija sāka ieviest 2018. gadā, ir viens no nozīmīgiem un prioritāriem soļiem Latvijas pašaizsardzības spēju veidošanā un stiprināšanā. Tā ir aizsardzības koncepcija, kas paredz visas sabiedrības iesaisti, tāpēc visaptverošas valsts aizsardzības dzīvotspēja ir primāri atkarīga no sabiedrības gribas aizstāvēt savu valsti. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs 2019. gadā veica pētījumu par Latvijas sabiedrības gribu aizstāvēt valsti un to, kādi valsts un sabiedrības attiecību aspekti to ietekmē pozitīvā un negatīvā veidā un ko vajadzētu darīt, lai gribu aizstāvēt valsti palielinātu.  

Galvenais pētījuma secinājums ir tāds, ka visaptveroša valsts aizsardzība skar plašu valsts un sabiedrības attiecību spektru, kas ietekmē sabiedrības gribu aizstāvēt valsti, līdz ar to šīs sistēmas ieviešanas gaitā jāaktualizē jautājumi, kas pārsniedz militāro risinājumu robežas, piemēram, politiskā uzticēšanās, starpetniskā saliedētība, sabiedrības vērtību sistēma un citi. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā vienlīdz svarīgi ir gan militārie, gan civilie aspekti un to integrēts lietojums, tāpēc ir pamatota jēdziena “griba aizstāvēt valsti” paplašināšana ar nemilitāru dimensiju, kas uzrāda augstāku Latvijas sabiedrības gatavību aizstāvēt valsti, nekā līdz šim uzskatīts.