Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Šobrīd izsludinātie sabiedriskās un publiskās apspriešanas projekti:

Grozījums Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumos

Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā likumprojekts

Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām

Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām

Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu

Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm

Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām

Grozījumi Farmācijas likumā

Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā likumā

Militārās disciplināratbildības likums

Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā

Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi

Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums

Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un atjaunošanas valsts nodevu

Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām

Grozījumi Krimināllikumā

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība”

Grozījumi “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”

Saistītie dokumenti