Sabiedriskās un publiskās apspriešanas

Šobrīd izsludinātie sabiedriskās un publiskās apspriešanas projekti:

Elektronisko dokumentu likuma grozījumu likumprojekts

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, projekts pirms tā iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada 5. aprīlī ievietots Aizsardzības ministrijas mājaslapā.

Nacionālās drošības likuma grozījumu likumprojekts

Lai pilnveidot likumdošanas tiesisko regulējumu nacionālās drošības jomā.

Aizsargjoslu likuma grozījumu likumprojekts

Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā likumprojekts

Lai precizētu pašreiz Aizsargjoslu likumā noteikto maksimālo aizsargjoslas platumu, paredzot Aizsargjoslu likuma 23.1 panta otrajā daļā noteikto aizsargjoslu ap paaugstināta drošības līmeņa militāriem objektiem maksimālo platumu palielināt no 600 metriem uz 2800 metriem.