Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana objektā “Remontdarbnīca NBS GS Aviācijas bāzē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā”

Izsludināšanas datums
Iesniegšanas termiņš
Statuss
Rezultāts
ID nr.
VAMOIC 2019/005
Pasūtītājs
VAMOIC
Iepirkuma metode
Sarunu procedūra