JS kuģa A-53 “Virsaitis” ārkārtas remonts dokā

Izsludināšanas datums
Iesniegšanas termiņš
Statuss
Rezultāts
ID nr.
1.RNC 2018/064
Pasūtītājs
NBS NP 1.RNC
Iepirkuma metode
8.panta septītās daļas 3.punkts