NATO struktūra

Vissvarīgākie Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībnieki ir pašas tās 32 dalībvalstis.

NATO delegācijas

 • Kodolplānošanas grupa. Tai ir tādas pašās pilnvaras kā Ziemeļatlantijas Padomei.
 • Ziemeļatlantijas padome ir galvenā politisko lēmumu pieņemšanas struktūra NATO. Katrai dalībvalstij ir vieta ZAP. 
  Padome dažādos līmeņos sanāk vismaz reizi nedēļā vai pēc nepieciešamības. To vada ģenerālsekretārs, kurš palīdz dalībniekiem panākt vienošanos galvenajos jautājumos.
  • Pakļautās komitejas. NATO ir komiteju tīkls, kas risina visus tās darba kārtībā esošos jautājumus, sākot no politiskiem līdz pārsvarā tehniskiem jautājumiem. Šajās komitejās regulāri tiekas visu NATO dalībvalstu pārstāvji un eksperti.

Militārie pārstāvji

 • Militārā komiteja. Ja politisku lēmumu īstenošanai ir militāras sekas, galvenie iesaistītie dalībnieki ir šādi: Militārā komiteja, kuru veido NATO dalībvalstu bruņoto spēku vadītāji; Starptautiskais militārais štābs, Militārās komitejas izpildinstitūcija; militārās vadības struktūra, kuru veido Sabiedroto Operāciju pavēlniecība un Sabiedroto Transformācijas pavēlniecība.
  • Sabiedroto Operāciju pavēlniecība (allied Command Operations, ACO)
  • Sabiedroto Transformācijas pavēlniecība (Allied Command Transformation, ACT)

NATO struktūra
https://www.nato.int/nato-welcome/index_lv.html