Digitālās drošības uzraudzības komiteja

Digitālās drošības uzraudzības komiteja ir koleģiāla uzraudzības institūcija aizsardzības ministra pakļautībā, kuras galvenie uzdevumi ir saistīti ar elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju, uzticamības sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju apstiprināšanu un uzraudzību, parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu pārbaudi un sertificēšanu, kā arī pamatpakalpojumu un digitālā pakalpojuma sniedzēju uzraudzību.

Komitejas funkcijas un pienākumi:

Elektroniskās identifikācijas pakalpojumi

 • uzraudzīt un reģistrēt kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem;
 • paziņot Eiropas Komisijai elektroniskās identifikācijas shēmas saskaņā ar eIDAS Regulu (ES Regula Nr. 910/2014).

Uzticami sertifikācijas pakalpojumi (kvalificēti uzticamības pakalpojumi)

 • veikt eIDAS Regulā un Elektronisko dokumentu likumā noteiktās uzraudzības iestādes funkcijas un uzdevumus;
 • izveidot, uzturēt un publicēt uzticamības sarakstus.

Tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmu sertificēšana

Pamatpakalpojumi un digitālie pakalpojumi

Papildu pienākumi

 • sniegt atbalstu valsts un pašvaldības iestādēm savas kompetences jautājumos.

Komitejas sastāvs:

 • Komitejas priekšsēdētājs – Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs,
 • Satiksmes ministrijas valsts sekretārs,
 • Tieslietu ministrijas valsts sekretārs,
 • Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs,
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts sekretārs,
 • Datu valsts inspekcijas vadītājs,
 • Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” struktūrvienības “Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija” (CERT.LV) vadītājs,
 • Komitejas sekretariāta vadītājs.

Komitejas sēdes:

 • notiek ne retāk kā reizi pus gadā un tās ir slēgtas.

Komitejas kontaktinformācija:

E-pasts: eiuk@mod.gov.lv