Militārās infrastruktūras attīstība

Infrastruktūras attīstības prioritātes un mērķi tiek noteikti ilgtermiņā un vidējā termiņā. Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments apkopo Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzības un plāno jaunu būvniecības objektu un esošo nekustamo īpašumu attīstību, organizē plānošanas dokumentu sagatavošanu un to virzību. Par aizsardzības nozares infrastruktūras būvniecību, apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu atbildīgs ir Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs (VAMOIC).

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments sadarbībā ar VAMOIC mērķtiecīgi realizē valsts drošībai nozīmīgu un stratēģiski svarīgu infrastruktūras izbūvi. Iepriekšējos gados ir izdevies attīstīt divas lielākās militārās bāzes Ādažos un Lielvārdē, tāpat ir uzsākts darbs pie Zemessardzes bāzu attīstības.

Aizsardzības ministrijas nekustamie īpašumi

2023. gada beigās AM valdījumā bija 311 zemes vienības, 21,16 tūkstoši ha kopplatībā un 1146 būves. Lielāko daļu būvju ekspluatācijas uzsākšanas laiks ir pagājušā gadsimta 60. gadu sākums – 70.  gadu beigas, līdz ar to šo būvju tehniskais stāvoklis ir vai nu apmierinošs, vai slikts. Aizsardzības ministrija pakāpeniski realizē jaunu objektu izbūvi, tomēr to skaits uz kopējā apjoma ir mazs un kopējo vērtējumu būtiski neiespaido. Lai sakārtotu vidi, uzlabotu bāzu kopskatu un atbrīvotu vietu jaunceļamajām būvēm, notiek to būvju demontāža, kuras ir avārijas, neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī

Lielākie uzsāktie un īstenotie pēdējo gadu būvniecības projekti

2023. gadā nekustamo īpašumu infrastruktūras atjaunošanai, atsavināšanai, pārbūvei un būvdarbiem aizsardzības resora vajadzībām kopā tika izlietoti 79,17 milj. EUR, tai skaitā:

 1. nekustamo īpašumu infrastruktūras attīstībai – 75,29 milj. EUR. 
 2. infrastruktūras decentralizētajiem būvdarbiem – 3,88 milj. EUR.
   

Nozīmīgākie pabeigtie būvniecības objekti 2023. gadā: 

 1. Ēdnīcas jaunbūve un esošās kluba ēkas nojaukšana NBS Aviācijas bāzē „Lielvārde”.
 2. NBS Zemessardzes 55.bataljona bāzes būvniecība Jaunceltnes ielā 11, Aizkrauklē.
 3. Administratīvās ēkas pārbūve; divu noliktavu un autotransporta zonas izbūve Litavniekos, Preiļu novadā.
 4. Telšu pilsētiņas izbūve militārajā bāzē “Meža Strautiņi”, Alsviķu pag., Alūksnes nov.

Nozīmīgākie uzsāktie būvniecības objekti 2023. gadā, kas turpināsies 2024. gadā:

 1. Atbalsta infrastruktūras izbūve NATO misijas "Baltic Air Policing" uzņemšanai NBS Aviācijas bāzē „Lielvārde”.
 2. Reģionālo individuālo ekipējuma noliktavu jaunbūves Alūksnē un Lūznavas pagasta Rēzeknes novadā.
 3. Paaugstinātas drošības līmeņa ēkas būvniecība Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā.
 4. 1.kārtas un UVA zonas izbūve objektā "Indras", Krustpils pag., Krustpils nov.
 5. Medicīniskās aprūpes centra ēkas pārbūve Ādažu nacionālajā mācību centrā.
 6. Autostāvvietas izbūve un teritorijas labiekārtojums pie dzīvojamām ēkām “Kadaga 12" un "Kadaga 13", Kadagā, Ādažu nov.

Nozīmīgākie būvniecības objekti, kas turpināsies 2024. gadā:

 1. NBS Aviācijas bāzē ”Lielvārde” – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.
 2. NBS Alūksnes militārajā bāzē – ekipējuma noliktavas jaunbūve un Mācību vadības pavēlniecības Kājnieku skolas autoparka izbūve Lāčplēša ielā 1, Alūksnē, Alūksnes nov.
 3. Nožogojuma un ēkas pārbūve Linezera ielā 6, Rīgā.
 4. Tilta pār Līksnas upi un piebraucamo ceļu izbūve poligonā “’Meža Mackeviči”, Augšdaugavas nov.
 5. Virsnieku saieta nama ēkas ziemeļu un rietumu fasādes atjaunošana Atmodas bulv. 9, Liepājā.

Izmantojot NATO līdzfinansējumu, 2023. gadā pieņemti ekspluatācijā objekti:

 1. NBS Aviācijas bāzē "Lielvārde" – lidlauka termināla jaunbūve.
 2. NBS Ādažu militārajā bāzē – multifunkcionāls apmācību poligons.

Izmantojot NATO līdzfinansējumu 2024. gadā turpināsies būvdarbi:

 1. NBS Ādažu militārajā bāzē - administratīvās ēkas jaunbūve, torņa jaunbūve, degvielas glabātuve, pievadceļu izbūve un iekšējo ceļu atjaunošana.
 2. NBS Aviācijas bāzē „Lielvārde” – degvielas glabātuve un noliktavas.
 3. Jēkabpils militārā bāzē - uzņemošās valsts atbalsta infrastruktūras un stāvlaukuma izbūve.
 4. Apmācību infrastruktūras izbūve "Meža Mackeviči" Daugavpils nov., Vaboles pag., Meža Mackevičos.
 5. Krustabaznīcas ielā 11, Rīgā - administratīvās ēkas jaunbūve.