Atbalsts projektiem

Aizsardzības ministrija ir apstiprinājusi Aizsardzības nozarē prioritāri atbalstāmo projektu vadlīnijas 2019.–2021.gadam.

Vadlīnijas nosaka aizsardzības nozarē prioritāri atbalstāmo projektu tēmas, kā arī kritērijus grāmatu un filmu projektu administratīvajai un kvalitātes atbilstībai. 
 
Gadījumā, ja aizsardzības nozares budžetā būs pieejams finansējums dažādu projektu īstenošanai, priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri ir atbilstoši Aizsardzības nozarē prioritāri atbalstāmo projektu vadlīnijās 2019.–2021.gadam noteiktajiem kritērijiem. 

Jautājumi par iespējamo atbalstu projektiem tiek skatīti Aizsardzības ministrijas Sabiedrisko attiecību padomes sēdēs.

Kontaktpersona:
Dace Kundrāte
Militāri publisko attiecību departamenta
Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67335254

E-pasts: Dace.Kundrate@mod.gov.lv