Atbalsts projektiem

Aizsardzības ministrija ir apstiprinājusi vadlīnijas aizsardzības nozares prioritāri atbalstāmajiem projektiem laika posmam no 2022. līdz 2024. gadam.

Vadlīnijas nosaka tēmas, kas ir uzskatāmas par prioritārajiem projektiem aizsardzības nozarē, kā arī grāmatu un filmu projektu administratīvās un kvalitātes atbilstības kritērijus.
 
Gadījumā, ja aizsardzības nozares budžetā būs pieejams finansējums dažādu projektu īstenošanai, priekšroka tiks dota pretendentiem, kas atbilst Aizsardzības nozares prioritāro projektu pamatnostādnēs 2022.-2024.gadam noteiktajiem kritērijiem.

Jautājumi par iespējamo atbalstu projektiem tiek izskatīti Aizsardzības ministrijas Sabiedrisko attiecību padomes sēdēs.

Atbalsta lūgums (iesniegums un aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa) jāiesniedz papīra formātā, nosūtot to uz Aizsardzības ministriju vai elektroniskā formātā, nosūtot to uz adresi pasts@mod.gov.lv vai Aizsardzības ministrijas e-adresi, izmantojot latvija.lv portālu.

Kontaktpersona:

Agnija Lauska
Militāri publisko attiecību departaments
Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
Tel: 67335219

E-pasts: Agnija.Lauska@mod.gov.lv