Atbalsts projektiem

Aizsardzības ministrija ir apstiprinājusi vadlīnijas aizsardzības nozares prioritāri atbalstāmajiem projektiem laika posmam no 2022. līdz 2024. gadam.

Vadlīnijas nosaka tēmas, kasir uzskatāmas par prioritārajiem projektiem aizsardzības nozarē, kā arī grāmatu un filmu projektu administratīvās un kvalitātes atbilstības kritērijus.
 
Gadījumā, ja aizsardzības nozares budžetā būs pieejams finansējums dažādu projektu īstenošanai, priekšroka tiks dota pretendentiem, kas atbilst Aizsardzības nozares prioritāro projektu pamatnostādnēs 2022.-2024.gadam noteiktajiem kritērijiem.

Jautājumi par iespējamo atbalstu projektiem tiek izskatīti Aizsardzības ministrijas Sabiedrisko attiecību padomes sēdēs.

Kontaktpersona:
Dace Kundrāte
Militāri publisko attiecību departaments
Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
Tel: 67335254

E-pasts: Dace.Kundrate@mod.gov.lv