Nacionālie bruņotie spēki apmācību vajadzībām ar spridzināšanas metodi varēs jaukt būves, par kurām informāciju sniegs valsts institūcijas un pašvaldības

Nacionālie bruņotie spēki apmācību vajadzībām ar spridzināšanas metodi varēs jaukt būves, par kurām informāciju sniegs valsts institūcijas un pašvaldības
Nacionālajos bruņotajos spēkos dien speciālisti, kuri ir apmācīti dažādu konstrukciju nojaukšanā ar spridzināšanas metodi; tāpat tiek apmācīti jaunie speciālisti, kam jāapgūst šī metode ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.

Nacionālo bruņoto spēku mācību poligonā un mācību bāzēs ir ierobežots būvju un konstrukciju daudzums, ko var izmantot jauno karavīru apmācībai un kvalifikācijas uzturēšanai.

2015. gada 13. oktobrī izsludinātie, Aizsardzības ministrijas sagatavotie, Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā” nosaka kārtību, kādā valsts institūcijas un pašvaldības var informēt Nacionālos bruņotos spēkus par būvēm, kuras ir paredzēts (ir iespējams) nojaukt ar spridzināšanas metodi.

Noteikumi paredz, ka, veicot būvju nojaukšanu ar spridzināšanas metodi, pieprasītājs organizē valsts vai pašvaldības policijas atbalstu drošības prasību nodrošināšanā, lai nepieļautu nepiederīgu personu iekļūšanu noteiktajā drošības zonā, kā arī, ja nepieciešams, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta klātbūtni un atbalstu.

Nacionālie bruņotie spēki un pieprasītājs noslēdz rakstisku vienošanos par konkrētās būves nojaukšanu, kurā puses vienojas par darbības veikšanas laiku, drošības prasībām, sadarbību un citiem jautājumiem.

Būves, kuras paredzēts nojaukt 2019.gadā apmācību vajadzībām

 
Nr.p.k. Būves tips Skaits Raksturojums Piezīmes

1.

Tilts/viadukts

1

Dzelzsbetona vai dzelzs konstrukcijas

 

2.

Tornis

2

Ķieģeļu konstrukcijas

 

3.

Tornis 

2

Metāla konstrukcijas

 

4.

Skurstenis

2

Metāla konstrukcijas

 

5.

Māja

1

Ķieģeļu konstrukcijas

Līdz 4 stāviem

6.

Māja

1

Dzelzsbetona  konstrukcijas

Līdz 4 stāviem

Kontaktpersona:
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba
Operatīvās plānošanas departamenta
Kaujas atbalsta pārvaldes
Inženiertehniskās daļas priekšnieks
Majors Mareks Strods
Tālr.: 67071884, e-pasts:mareks.strods@mil.lv