Sauszemes spēku sadarbība

Baltijas valstu (BV) sauszemes spēku vienības regulāri piedalās kopīgās mācībās, kas sekmē savstarpējās savietojamības uzturēšanu augstā līmenī.

Pastāvīgi notiek informācijas apmaiņa par sabiedroto spēku klātbūtni drošību pastiprinošo pasākumu ietvaros un kopīgu BV pozīciju saskaņošana starptautiskos formātos.

Jāatzīmē arī sadarbības intensificēšanās brīvprātīgo militāro organizāciju starpā (Latvijas gadījumā - Zemessardze) – kopīgas štāba priekšnieku tikšanās, apmācības, pārrobežu sadarbības uzlabošana vienību starpā.

Baltijas valstu kopīgā bataljona līmeņa vienība (BALTFOR).

Baltijas valstis ir pieteikušas dalību NATO Ātrās Reaģēšanas Spēkos (NRF) 2016. gadā ar kopīgu bataljona līmeņa vienību, kas būs jauna līmeņa kopīgs pienesums NATO kolektīvās drošības sistēmai (līdz šim no Latvijas puses NATO NRF nav deleģētas par vada līmeni lielākas apakšvienības).

BV ar šo vienību 2015. gada rudenī sekmīgi piedalījās NATO rīkotajās mācībās "Trident Juncture".

Bataljona līmeņa kopīgas vienības izveide ir vēl viena iespēja padziļināt un attīstīt sadarbību, tostarp palielināt savstarpējo savietojamību, starp Baltijas valstīm, virzot to nākamā līmeņa - savstarpējas integrācijas virzienā, kas ir īpaši aktuāli ņemot vērā pēdējā laika drošības situācijas izmaiņas reģionā.