Kanāda - daudznacionālās kaujas grupas vadošā valsts

Latvijas un Kanādas draudzīgo attiecību pamatā ir sadarbība Eiroatlantiskajā telpā. Latviju un Kanādu vieno vēlme stiprināt demokrātiju, attīstīt ekonomisko un sociālo sadarbību pasaulē. Kanāda ir atbalstījusi Latviju mūsu centienos pievienoties Eiropas Savienībai un NATO.

2016. gadā NATO samitā Varšavā NATO valstu un valdību vadītāji apstiprināja vienošanos par daudznacionālo bataljona līmeņa kaujas grupu izvietošanu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā. Kaujas grupu izveides un izvietošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību. Svinīgā NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sagaidīšanas ceremonija notika 2017. gada 19. jūnijā Ādažu bāzē.

Kanāda veiksmīgi vada NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā, un šobrīd to veido vairāk nekā 1700 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Polijas, Kanādas, Slovākijas, Slovēnijas, Slovēnijas, Spānijas un Islandes, kas rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā. Kaujas grupa ir veiksmīgi iekļāvusies Sauszemes spēku Mehanizētajā brigādē, kuras sastāvā veiksmīgi piedalās kopīgās mācībās ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem. Tāpat kaujas grupa regulāri rīko un piedalās arī starptautiskās militārās mācībās.

Līdz ar Kanādas nozīmīgo militāro pienesumu kaujas grupai Latvijā, esam spējuši stiprināt arī divpusējo sadarbību. Kanāda regulāri sniedz iespējas Latvijas NBS pārstāvjiem papildināt zināšanas militāros kursos Kanādā, kā arī sniedz atbalstu NBS attīstībai uz vietas Latvijā.