Par mums

2020. gadā Ministru kabinets atbalstīja konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi”, kas paredz Aizsardzības ministrijas pakļautībā izveidot pulkveža O. Kalpaka profesionālo vidusskolu Skrundas novada Rudbāržos.

Skolas izveides pamatmērķi:

  • nodrošināt jaunās paaudzes sagatavošanu profesionālajam militārajam dienestam, attīstīt līdera spējas;
  • padziļināti apgūt ar inženierzinātnēm saistītus mācību priekšmetus un attīstīt audzēkņu fizisko sagatavotību;
  • apgūt personību attīstošas prasmes;
  • apgūt militārās iemaņas, kas ļauj turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai ārvalstu militārajās mācību iestādēs (turpināt studijas militārajā jomā pēc skolas beigšanas nav obligāta prasība).