Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā

Atbilstoši 2020. gada 2. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” Aizsardzības ministrijas padotības iestāde Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņēma ar krīzi saistīto individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju pārvaldīšanu, tai skaitā veica iepirkumus centralizēti atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētajā prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam, kā arī nodrošināja iegādāto preču uzglabāšanu un norakstīšanu pēc to izsniegšanas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 27. aprīļa rīkojumu Nr. 220 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”, Finanšu ministrija no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķīra Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) finansējumu, lai saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas tika izsludināta Covid-19 izplatības ierobežošanai, segtu institūciju prioritāro vajadzību sarakstā minēto individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes un transportēšanas izdevumus, tai skaitā no minētā finansējuma sniegtu atbalstu Itālijai, Sanmarīno un Spānijai Covid-19 izplatības ierobežošanā.

Piešķirtā finansējuma ietvaros tika noslēgti 29 līgumi ar Latvijas un citu valstu komersantiem, kā rezultātā valsts, pašvaldības un arī sociālās aprūpes iestādes tika apgādātas ar nepieciešamajiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem, kas nodrošināja Covid-19 izplatības samazināšanos.

Detalizētāka informācija par izlietoto finansējumu ir skatāma pievienotajā Excel datnē.