Jakas un bikšu KIAS – Mod2 iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Jakas un bikšu KIAS – Mod2 iegāde

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: zigmunds.balodis@valic.gov.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 18.02.2022. plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Zigmunds Balodis

(tālr.: +371 2 8393254, e-pasts: zigmunds.balodis@valic.gov.lv)