Komunikācijas kampaņa digitālā bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” popularizēšanai

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Aizsardzības ministrija

Plānotais iepirkums:  Komunikācijas kampaņa digitālā bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” popularizēšanai

Tirgus izpētes mērķis: Aizsardzības ministrija ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot vidējās tirgus cenas digitāla bukleta popularizēšanai ar mērķi sasniegt iedzīvotājus visā Latvijā.

Pretendentam būtu jānodrošina šādu uzdevumu izpilde komunikācijas kampaņas realizācijā:

  1. Kampaņas stratēģijas un īstenošanas taktikas izstrāde;
  2. Kampaņas radošās koncepcijas izstrāde un pamatojuma izklāsts;
  3. Kampaņas komunikācijas vēstījumu izpildījums (piemēram, vides reklāma, audiovizuālie un digitālie risinājumi);
  4. Kampaņas ietvaros īstenojamo pasākumu aktivitāšu plāna sagatavošana, potenciālo sadarbības partneru izvēle un provizoriskā laika grafika sastādīšana;
  5. Kampaņas provizoriskā finanšu resursu sadalījuma sagatavošana, tai skaitā norādot konkrētus medijus, kuros kampaņa tiek īstenota;
  6. Plānoto pasākumu un aktivitāšu efektivitātes un piemērotības pamatojuma sagatavošana (balstoties uz pretendenta iepriekšējo pieredzi līdzīgos projektos).

Plānotais kampaņas īstenošanas laiks: 2020. gada oktobris un decembris

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: vita.brize@mod.gov.lv.

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 09.07.2020. plkst. 12.00, nosūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi vita.brize@mod.gov.lv.

Tirgus izpētes kontaktpersona:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Vita Briže

e-pasts: vita.brize@mod.gov.lv