Materiāltehnisko līdzekļu kodifikācijas moduļa uzturēšanas pakalpojuma iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: Materiāli tehnisko līdzekļu kodifikācijas moduļa uzturēšanas pakalpojuma iegāde”

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētē, un, lai saņemtu plānotā iepirkuma priekšmeta funkcionālās prasības, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 21.10.2020. plkst. 16:00 pa e-pastu.

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra

pārvaldes referents Zigmunds Balodis

Tālr. +37167300291;

e-pasta adrese: zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv

* * *

The State Centre for Defence Military Sites and Procurement of the Republic of Latvia announces market research on procurement of “Service for maintenance of codification module of material and technical means”.

Market research purpose is to collect and document opinions and make informed decisions on vendors’ abilities to supply above mentioned production, as well as average market prices.

In order to receive draft functional requirements on the subject of market research, please
send an application to the e-mail address: zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv 
Market research deadline is October 21, 2020 16:00 (GMT+2) (applications after the
deadline will not processed).

Point of contact:

Zigmunds Balodis

Phone: (+371) 67300291

zigmunds.balodis@vamoic.gov.lv