Vājstrāvas tīkla izbūve, modernizācija un paplašināšana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Vājstrāvas tīkla izbūve, modernizācija un paplašināšana”

Tirgus izpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski rakstot uz e-pasta adresi: dzintars.bilinskis@mil.lv.

Tirgus izpētes termiņš: līdz 26.02.2021. plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Dzintars Biļinskis

dzintars.bilinskis@mil.lv