Noderīgi jaunumi uzņēmējiem

Norisināsies industrijas diena NBS

2024. gada 24. aprīlī Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (Ezermalas ielā 8B, Rīgā) norisināsies “Industrijas diena NBS – Uzņēmumu spēju demonstrācijas 2024”.

Pasākuma mērķis ir demonstrēt Latvijā ražotus produktus un pakalpojumus, kas tiek pielietoti Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma un apgādes sistēmā vai ir ar šādu potenciālu.

Industrijas dienā plānota dažādu aizsardzības nozares uzņēmumu, pētniecības iestāžu, NBS pārstāvju un ārvalstu viesu dalība. Ierindas laukumā apskatei plānots izvietot aptuveni 35 Latvijas uzņēmumu stendus.

Aicinām reģistrēties līdz š.g. 16. aprīlim, jo dalībnieku skaits pasākumā ierobežots.

Industrijas dienas programma latviešu valodā pieejama šeit un angļu valodā šeit.

Latvijas uzņēmēji aicināti pieteikties NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras organizētajā 3. Komercpārvadājumu industrijas dienā 4. jūnijā.

Š.g. 4. jūnijā Kapellenā, Luksemburgā, NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) rīko 3. Komercpārvadājumu industrijas dienu.

Šī pasākuma mērķis ir sniegt informāciju par transporta uzņēmējdarbības iespējām ar NSPA un apzināt komercpārvadājumu pakalpojumu sniedzējus, lai varētu pielāgot esošo NSPA Transporta sistēmu (NSPA Transportation System, NTS) jaunajiem izaicinājumiem un risināt trūkstošās iespējas. Tā būs arī iespēja atbalstīt papildu uzņēmumu reģistrāciju NSPA datubāzē.

NSPA pasākums norisināsies pēc Amerikas Savienoto Valstu Nacionālās aizsardzības transporta asociācijas (United States of America National Defence Transportation Association, NDTA) semināra, kas paredzēts pirmdien, 3. jūnijā, viesnīcā Parc Hotel Alvisse Luksemburgā. Plašāka informācija pieejam šeit.

Pasākuma ietvaros notiks NSPA un militāro pārstāvniecību prezentācijas, kā arī būs iespēja piedalīties semināros / B2B biznesa sanāksmēs starp komerciālajiem transporta uzņēmumiem un NSPA nozares ekspertiem (15 minūšu katrā) un reģistrēties NSPA datu bāzē.

Lai pieteiktu dalību pasākumā, aicinām līdz 15. aprīlim sūtīt epastu ar aizpildītu anketu uz industry.info@nspa.nato.int
 

Eiropas Aizsardzības aģentūra izsludina pieteikšanos Aizsardzības inovāciju balvas 2024. gada konkursam

Eiropas Aizsardzības aģentūra (European Defence Agency, EDA) ir izsludinājusi pieteikšanos Aizsardzības inovāciju balvas konkursam, kas šogad veltīts jūras situācijas apzināšanai tehnoloģijām kritiskās infrastruktūras aizsardzības jomā (maritime situational awareness in terms of critical infrastructure protection) un viedajām sensoru tehnoloģijām (technologies for smart sensing). Labāko inovatīvo ideju autori saņems divas balvas (viena balva katrā kategorijā).

Uzvarētāju idejas, ja tās tiks īstenotas laika posmā līdz 2030. gadam, palīdzēs uzlabot konkrētas ES aizsardzības spējas. Uzvarētājiem tiks piešķirti 30 000 euro.

Aizsardzības inovāciju balvas mērķis ir veicināt Eiropas aizsardzības tehnoloģiju inovācijas, atbalstot civilo pētniecības un tehnoloģiju (R&T) sektoru, kam tiek piešķirta arvien lielāka loma Eiropas nākotnes aizsardzības spēju attīstīšanā.

Pieteikšanās termiņš – 14. jūnijs. 
Plašāka informācija šeit.

Eiropas Komisija nākusi klajā ar Eiropas aizsardzības industriālo stratēģiju

2024. gada 5. martā Eiropas Komisija un Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos prezentēja pirmo Eiropas Savienības (ES) līmeņa Eiropas aizsardzības industriālo stratēģiju (European Defence Industrial Strategy – EDIS), līdz ar to arī ierosinot vērienīgu jaunu darbību kopumu, lai atbalstītu aizsardzības industrijas konkurētspēju un gatavību.

Stratēģijā ir iezīmēti izaicinājumi, ar kuriem pašlaik saskaras Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un industriālā bāze (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB), kā arī iespējas pilnībā izmantot tās potenciālu, un izklāstīts virziens nākamajai desmitgadei. Lai palielinātu Eiropas aizsardzības industriālo gatavību, dalībvalstīm ir jāiegulda vairāk, labāk, kopā un eiropeiski. Lai atbalstītu dalībvalstis šo mērķu sasniegšanā, Eiropas aizsardzības industriālajā stratēģijā ir izklāstīts darbību kopums, kuru mērķis ir:

 • atbalstīt dalībvalstu kolektīvās aizsardzības pieprasījuma efektīvāku izpausmi. Tā pamatā būs esošie instrumenti un iniciatīvas, piemēram, Spēju attīstības plāns (Capability Development Plan – CDP), koordinētais ikgadējais pārskats par aizsardzību (Coordinated Annual Review on Defence – CARD) un pastāvīgā strukturētā sadarbība (Permanent Structured Cooperation – PESCO). To atbalstīs, stimulējot dalībvalstu sadarbību aizsardzības spēju iepirkuma posmā;
 • nodrošināt visu aizsardzības ražojumu pieejamību, izmantojot reaģētspējīgāku EDTIB jebkādos apstākļos un laikposmā. Tiks atbalstītas dalībvalstu un Eiropas aizsardzības industrijas investīcijas, lai attīstītu un ieviestu tirgū rītdienas jaunākās aizsardzības tehnoloģijas un spējas. Tiek ierosināti arī pasākumi, lai pat krīzes periodos nodrošinātu, ka EDTIB rīcībā būtu viss nepieciešamais, tādējādi palielinot ES piegādes drošību;
 • nodrošināt, ka atsevišķo valstu un ES budžeti ar nepieciešamajiem līdzekļiem atbalsta Eiropas aizsardzības industrijas pielāgošanos jaunajam drošības kontekstam;
 • integrēt aizsardzības gatavības kultūru visās politikas jomās, jo īpaši aicinot šogad pārskatīt Eiropas Investīciju bankas aizdevumu politiku;
 • veidot ciešākas saites ar Ukrainu, tai piedaloties ES iniciatīvās aizsardzības industrijas atbalstam, un stimulēt sadarbību starp ES un Ukrainas aizsardzības industrijām;
 • sadarboties ar NATO un mūsu stratēģiskajiem, līdzīgi domājošajiem un starptautiskajiem partneriem un ciešāk sadarboties ar Ukrainu.

Stratēģijā ir noteikti rādītāji, kuru mērķis ir novērtēt dalībvalstu progresu virzībā uz industriālo gatavību. Dalībvalstis tiek aicinātas:

 • līdz 2030. gadam sadarbības ceļā iepirkt vismaz 40 % aizsardzības ekipējuma;
 • nodrošināt, ka līdz 2030. gadam ES iekšējās ar aizsardzību saistīto ražojumu tirdzniecības vērtība būtu vismaz 35 % no ES aizsardzības tirgus vērtības;
 • stabili virzīties uz 50% aizsardzības iepirkumu budžeta sasniegšanu ES līdz 2030. gadam un uz 60% sasniegšanu līdz 2035. gadam.

Ar Eiropas aizsardzības industriālo stratēģiju sīkāk iespējams iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā.
 

Aizsardzības ministrija rīkos semināru par dronu ražošanu Latvijā

Aicinām industrijas pārstāvjus reģistrēties dalībai seminārā par dronu un to komponenšu ražošanu Latvijā.

Seminārs notiks Aizsardzības ministrijā š.g. 29. janvārī plkst. 13.00.

Pasākumu atklās aizsardzības ministrs A. Sprūds, tiks sniegtas Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku prezentācijas, kam sekos diskusija ar industrijas pārstāvjiem.

Aicinām reģistrēties dalībai pasākumā, aizpildot reģistrācijas anketu līdz š.g. 24. janvārim.
 

 

Eiropas Investīciju Fonds un Eiropas Komisija izveido Aizsardzības Kapitāla mehānismu

2024. gada 12. janvārī Eiropas Investīciju Fonds (European Investment Fund (EIF)) un Eiropas Komisija izveidoja Aizsardzības Kapitāla mehānismu (Defence Equity Facility), ar kura palīdzību EIF kā komandīts ieguldīs finanšu līdzekļus privātajos fondos (iespējkapitāla vai privātā kapitāla ), kuri aktīvi iegulda Eiropas uzņēmumos, kas attīsta inovatīvas aizsardzības tehnoloģijas ar divējāda pielietojuma potenciālu. 

Aizsardzības kapitāla mehānisma kopējais finanšu līdzekļu apjoms no 2024.-2027. gadam sasniegs 175 miljonus eiro, taču mehānisma veidotāji cer piesaistīt papildus līdz pat 500 miljonus eiro privāto investoru kapitāla Eiropas kompāniju atbalstam. 

Mehānisma mērķauditorija ir patstāvīgi pārvaldīti fondi (ieskaitot jaunas pārvaldības komandas), kas atrodas Eiropas Savienībā vai Norvēģijā. Savukārt fondiem, kas saņem ieguldījumus no Aizsardzības Kapitāla instrumenta, savi ieguldījumi jāveic maza un vidēja lieluma uzņēmumos, ieskaitot jaunuzņēmumus, vai kompānijām, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 3000 darbinieku. 

Plašāka informācija par Aizsardzības Kapitāla mehānismu pieejama Aizsardzības Kapitāla mehānisma mājaslapā

 

 

Uzņēmēji aicināti piedalīties 2023.-2024. gada grantu projektu konkursā militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam

Uzsākusies pieteikumu pieņemšana Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam.

Sesto gadu pēc kārtas Aizsardzības ministrija (šogad sadarbībā ar NBS Aizsardzības inovāciju un tehnoloģiju centru (ATIC)) rīko projektu konkursu ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstības atbalstam, kas vērsti uz aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanu jeb Aizsardzības ministrijas grantu programmas konkursu.

Konkursam var pieteikties, iesniedzot projekta pieteikumu atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Interesantiem projekta iesniegumu, sagatavotu elektroniskā dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), jānosūta uz e-pasta adresi atic@mil.lv un valters.lacis@mil.lv, e-pasta ailē  “Temats” norādot “Granta projektu konkurss”. 

Pieteikšanās 2023./2024. gada projektu konkursam noslēgsies š.g. 29. februārī.

Lai sniegtu informāciju par plānoto konkursa norisi un atbildētu uz interesentu jautājumiem, Aizsardzības ministrija kopā ar NBS Aizsardzības inovāciju un tehnoloģiju centru š.g. 16. janvārī plkst. 10.00 rīkos informatīvo tiešsaistes semināru. Tiešsaistes semināram var pieteikties, aizpildot reģistrācijas anketu (aktīva līdz š.g. 15.janvāra plkst.12.00).

2023.-2024. gada grantu uzsaukumam kopējais pieejamais finansējums ir 600 000 eiro, un aktuālās tēmas ir:  

 • inovatīvi metāla apstrādes risinājumi militārās tehnikas/bruņojuma noturības paaugstināšanā.
 • 5G militārā pielietojuma noturības risinājumi
 • pretdronu risinājumi
 • sausās pārtikas uzturdevas uzlabošana (svars, lietošanas termiņa pagarināšana, Latvijā pieejamas izejvielas u.tml.)

Plānots, ka projektu vērtēšana noslēgsies maijā un konkursa rezultāti tiks publicēti Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnes http://www.mod.gov.lv sadaļā “Uzņēmējiem”’.

 

Uzņēmēji aicināti pieteikties NATO Industrijas forumam, kas norisināsies no 24. līdz 25. oktobrim Stokholmā, Zviedrijā

NATO Industrijas forums ir stratēģiskā līmeņa pasākums, kura mērķis ir veicināt NATO un industrijas sadarbību. 2023. gada foruma tēma ir “Jaunās stratēģiskās realitātes risināšana kopā” (“Addressing the New Strategic Reality Together”). Forums balstīsies lēmumos, kurus NATO valstu vadītāji pieņēma 2023. gada 11. un 12. jūnija NATO Viļņas samita laikā, it īpaši saistībā ar Aizsardzības ražošanas rīcības plānu, kā arī sniegs iespēju iepazīties ar NATO plāniem nākotnes aizsardzības spēju attīstībai.

Pasākumu organizē Sabiedroto Transformācijas pavēlniecība (Allied Command Transformation) un NATO starptautiskā personāla Aizsardzības investīciju divīzija NATO ģenerālsekretāra uzdevumā.

Lai reģistrētos, apmeklējiet: https://cvent.me/5zLK3L

 

Aicinām piedalīties Industriju dienās NBS

Š.g. 25. un 27. maijā tiek rīkotas “Industrijas dienas NBS”, kuru mērķis ir rosināt diskusiju par aizsardzības nozarē aktuāliem jautājumiem, kā arī sniegt iespēju Latvijas uzņēmējiem un pētniecības iestādēm iepazīstināt Nacionālos bruņotos spēkus un sabiedrotos ar Latvijā ražotajiem produktiem un pakalpojumiem.

drons

 

25. maijā, viesnīcā Radisson Blue Latvia, plānotas plenārsesijas par tādām aizsardzības nozares aktualitātēm kā drošības un aizsardzības industriju noturība un izaicinājumi klimata pārmaiņu un resursu pieejamības kontekstā. Paredzētas arī paralēlās sesijas, kurās uzņēmēji varēs uzzināt par nozares aktualitātēm un licencēšanas iespējām, atbalsta mehānismiem un lielākajiem plānotajiem iepirkumiem aizsardzības nozarē. Savukārt ar vietējo militārās industrijas uzņēmumu spēju demonstrāciju iepazīstināsim 27. maijā Ādažu militārajā bāzē.

 

 

 

“Industriju dienas NBS” organizē Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Ar pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit

Aicinām pieteikt savu dalību, reģistrējoties šeit.

Latvijas vadītā konsorcija projekts “VireTS” ieguvis atzinību Eiropas Savienības izstādēs

EU Open Days

2023. gada 6. maijā norisinājās Eiropas Savienības atvērtās dienas (EU Open Days). Ik gadu atvērtās dienas tiek organizētas, lai atzīmētu 9.maija Eiropas dienu un Šūmaņa deklarāciju. Ar Šūmaņa deklarāciju nāca klajā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmanis 1950. gada 9. maijā. Eiropas valstis, apņēmušās vairs nepieļaut karu, līdzīgu Otrajam pasaules karam, secināja, ka, apvienojot akmeņogļu ieguvi un tērauda ražošanu, kā teikts deklarācijā, karš starp vēsturiskajām sāncensēm Franciju un Vāciju “ne tikai kļūs neiedomājams, bet arī praktiski neiespējams”. Un tas kļuva par Eiropas Savienības pirmsākumiem. 

Eiropas Savienības atvērtās dienas sniedz iespēju iedzīvotājiem ieskatīties Eiropas Savienības institūciju darbā, prioritātēs un kāda tieši ir to darbinieku ikdiena. Eiropas Savienības ģenerāldirektorāta mītne (DG Home) uzņēma viesus ar tēmu “Drošas Eiropas ciemats”, kur galvenā uzmanība tika pievērta ES drošībai un tiekšanās pēc vienlīdzības un iekļautības ES un ārpus tās. 

Drošas Eiropas ciemata daļa bija arī Eiropas Aizsardzības fonda programmas prezentācija, kurā kā īpašs piemērs programmu pārstāvēja Latvijas uzņēmuma "Exonicus R&D" vadītais konsorcijs "VireTS", kas ir izstrādājis unikālu traumu simulatoru, kas paredzēts daudznacionālu militārā medicīniskā personāla komandu virtuālām apmācībām darbam kaujas operācijās un lielu starpgadījumu gadījumos. Apmeklētāji varēja mijiedarboties ar avatāru karavīru, pastaigāties pa medicīniskās telts iekārtojumu un uzzināt vairāk par to, kā virtuālos pacientus var ārstēt virtuālās apmācības praksē.

EDA Innovation Days

No 2023. gada 31. maija līdz 1. jūnijam Briselē, Beļģijā, norisinājās Eiropas Aizsardzības aģentūras Inovāciju dienas, kas pulcēja inovatorus no visas Eiropas un piedāvāja dalībniekiem unikālu programmu, kuras laikā bija iespēja vērot augsta līmeņa paneļdiskusijas, iepazīties ar inovāciju ekosistēmas radītiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī klausīties Eiropas aizsardzības inovāciju līderu runās.

"VireTS" komanda tika aicināta piedalīties Inovāciju dienas izstādē, kur klātesošajiem tika dota iespēja iepazīties ar konsorcija izstrādāto risinājumu. Medicīnas simulators pievērsa lielu interesi no klātesošajiem un izpelnījās atzinību par inovatīvu risinājumu militārās medicīnas apmācībām, un tā pārstāvis tika uzaicināts piedalīties paneļdiskusijā “Cilvēka-mašīnas mijiedarbība un spēļu tehnoloģijas aizsardzības jomā” (Human-Machine Interfaces and Gaming Technologies in Defence) konferencē, kas norisināsies 26.-27. septembrī Zagrebā, Horvātijā. Konferencē tiks runāts par to, kā digitālās tehnoloģijas var izmantot aizsardzībā un kāds ir ieguvums kaujas laukā. 

Par "VireTS" konsorciju

Latvijas vadītā konsorcija projekta “VireTS” mērķis ir izstrādāt traumu simulatoru, kas paredzēts virtuālai apmācībai daudznacionālām militārā medicīniskā personāla komandām medicīniskā atbalsta sniegšanā kaujas operācijās un lielu starpgadījumu gadījumā. 

Traumu simulators ļauj bez padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijās un 3D modelēšanas pieredzes izveidot individuālu traumu scenāriju starptautiskām militāro mediķu apmācībām darbam masu incidentu gadījumos, kas dod iespēju militārajiem mediķiem miera laikā uzlabot prasmes konkrētu kara traumu gadījumā un trenēt savstarpējo sadarbību. Turklāt virtuālā traumu simulatora izmantošana ļauj optimizēt resursus, kas nepieciešami starptautisku apmācību organizēšanai, lielus negadījumus simulējot realitātē.

Lai arī "VireTS" prototipa izstrādē piedalās militārās medicīnas profesionāļi no trīs dalībvalstīm – Latvijas, Vācijas un Igaunijas – prototips būs pilnībā funkcionāls, lai virtuālās realitātes imitētajā vidē apmācības un rezultātu analīzes veiktu ne tikai militārās, bet arī civilās ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta darbinieki.

Nākotnē “VireTS” risinājumu plānots attīstīt par platformu, kas  var piedāvāt plašāku apmācības palīgmateriālu klāstu Eiropas dalībvalstu bruņoto spēku militārās medicīnas speciālistiem. Paplašinot sadarbības tīklu ar Eiropas vadošajiem nozares uzņēmumiem, paredzēts pievienot gan jaunu saturu, gan funkcionalitāti. 

“VireTS” projekta noslēgums ir paredzēts 2024. gada sākumā, kad tiks organizēta starptautiska demonstrācijas diena, lai iepazīstinātu Eiropas Savienības valstu bruņoto spēku un Eiropas Savienības institūciju ekspertus ar projekta laikā izstrādāto prototipu.

Eiropas Aizsardzības aģentūra izsludina pieteikšanos Aizsardzības inovāciju balvas 2023. gada konkursam

Eiropas Aizsardzības aģentūra (European Defence Agency (EDA)) ir izsludinājusi pieteikšanos Aizsardzības inovāciju balvas konkursam, kas šogad veltīts situācijas izpratnes (situational awareness) un komunikācijas un informācijas sistēmu (communication and information systems) tehnoloģijām. Labāko inovatīvo ideju autori saņems divas balvas (viena balva katrā kategorijā).

Uzvarētāju idejas, ja tās tiks īstenotas laika posmā līdz 2030. gadam, palīdzēs uzlabot konkrētas ES aizsardzības spējas. Uzvarētājiem tiks piešķirti 30 000 euro.

Aizsardzības inovāciju balvas mērķis ir veicināt Eiropas aizsardzības tehnoloģiju inovācijas, atbalstot civilo pētniecības un tehnoloģiju (R&T) sektoru, kam tiek piešķirta arvien lielāka loma Eiropas nākotnes aizsardzības spēju attīstīšanā.

Pieteikšanās termiņš – 15. jūnijs

Vairāk informācijas: https://eda.europa.eu/what-we-do/research-technology/innovation-prize

Tiek pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš NATO Aizsardzības Inovāciju Akseleratora Ziemeļatlantijas reģiona programmas administrēšanai Latvijā

Ņemot vērā lielo interesi par Aizsardzības ministrijas aicinājumu iesniegt pieteikumus NATO Aizsardzības Inovāciju Akseleratora Ziemeļatlantijas reģiona programmas administrēšanai un vadīšanai Latvijā, Aizsardzības ministrija ir pieņēmusi lēmumu pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 17. februārim.

Lai pieteiktos, aicinām sūtīt aizpildītu anketu uz pasts@mod.gov.lv

Prasības akseleratoriem

Akseleratoru vērtēšanā tiks ņemti vērā šādi kritēriji: akseleratoram ir jābūt iepriekšējai pierādāmai pieredzei ar jaunuzņēmumiem jauno tehnoloģiju jomās, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze dziļo tehnoloģiju jeb deep tech jomā, kā arī sadarbība ar eksakto zinātņu augstākās izglītības iestādi un izpratne par divējāda pielietojuma tehnoloģijām. Papildus tam, akseleratoram ir jānodrošina telpas ar iespēju uzņemt līdz 20 jaunuzņēmumus.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz  epastu: industrija@mod.gov.lv.

Informācija par NATO Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam programmu

2022.gada 7. aprīlī NATO Ārlietu ministru sanāksmē Briselē tika atbalstīta NATO Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (turpmāk - NATO DIANA) programmas pamatdarbības principi un ietvars. NATO DIANA mērķis ir sekmēt divējādas pielietojamības jaunuzņēmumu attīstību NATO dalībvalstīs, veicinot sadarbību starp inovatoriem, pētniekiem un gala lietotājiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta jaunuzņēmumiem, kas piedāvās risinājumus kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju nozarēm, tādām kā mākslīgais intelekts, lielo datu apstrāde, kvantu tehnoloģijas, autonomija, biotehnoloģijas, jaunie materiāli un kosmoss.

NATO DIANA programmu īstenos divi reģionālie biroji- Kanādā un Lielbritānijā, un jaunuzņēmumiem būs pieeja akseleratoru un testa centru tīklam visā Eiropā un Ziemeļamerikā. NATO DIANA izaicinājumu programmas jaunuzņēmumiem īstenos pašreiz apstiprinātie 9 akseleratori un 63 testa centri.

 

Attēls: NATO DIANA INITIAL FOOTPRINT 2022

 

ES aizsardzības uzņēmumus un asociācijas aicina iesniegt informāciju par ražošanas spējām.

Kopīgo aizsardzības iepirkumu darba grupa (no angļu val. Defence Joint Procurement Task Force – DJPTF) aicina nacionālās aizsardzības industriju asociācijas un uzņēmumus identificēt kritisko aizsardzības produkciju, kuru to valsts uzņēmumi spēj saražot, aizpildot aptaujas anketas. Nepieciešamās vienības/produkti  ir noteikti informācijas pieprasījumā, un tie ir, piemēram, munīcija, kājnieku ieroči u.c.

Informācija tiek apkopota, lai identificētu potenciālos piegādātājus Eiropas aizsardzības industrijas ietvaros, kas var nodrošināt izejvielu piegādi Eiropas Savienības dalībvalstu neatliekamajām īstermiņa vajadzībām. DJPTF izveidojusi Eiropas komisija, Eiropas Aizsardzības aģentūra un Eiropas Ārējās darbības dienests. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti DJPTF turpmākajā darbā. Viens no DJTPF mērķiem ir noteikt Eiropas industrijas piegādes spēju tās dalībvalstu vajadzībām.  Vienlaikus aptauja nav saistīta ar jebkādām iepirkuma procedūrām.

Industriju asociācijas tiek aicinātas aizpildīt anketu līdz 2022.gada 25. novembrim, kā arī pārsūtīt informāciju uzņēmumiem, kas saistīti ar noteikto izejvielu un produktu grupu ražošanu.

Industrijas uzņēmumiem jāaizpilda Aptauja aizsardzības industrijas uzņēmumiem, sniedzot informāciju līdz 2022.gada 16.decembrim.

Informācija jāiesniedz Eiropas Komisijas platformā S-CIRBAC: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/login.jsp.
Lai platformā izveidotu kontu, jānosūta asociācijas/uzņēmuma kontaktpersonas dati uz adresi: EU-DJPTF@ec.europa.eu.

Vairāk:

2022.gada 10.novembra informācijas pieprasījums industrijai un asociācijām un nepieciešamo produktu kategoriju saraksts.
Aptauja aizsardzības industrijas asociācijām.
Aptauja aizsardzības industrijas uzņēmumiem.

Uzņēmēji aicināti pieteikties dalībai NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras rīkotajā būvniecības un infrastruktūras industrijas tiešsaistes pasākumā

NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra (NSPA) 2022. gada 19. oktobrī tiešsaistes formātā rīko savu pirmo Būvniecības un infrastruktūras industrijas dienu (Infrastructure and Construction Industry Day). Pasākuma mērķis ir pulcēt infrastruktūras, būvniecības un projektēšanas uzņēmumus, lai vairotu to izpratni par iespējām piedalīties NSPA izsludinātajos iepirkumos.

Pasākums ir unikāla iespēja nozares uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti sniegt savu ieguldījumu, nodrošinot infrastruktūras atbalstu aliansei un tās dalībvalstīm misiju un operāciju laikā.

Reģistrācija un vairāk informācijas -> https://registration.socio.events/e/industryday

Par NATO DIANA un Inovāciju fondu

Atbalstot NATO vīziju 2030 Alianses līderi vienojas par jaunām iniciatīvām inovāciju un jauno tehnoloģiju atbalstam.

Lai nosargātu NATO pārākumu jaunajās un transformējošajās tehnoloģijās NATO 2030 dienaskārtības ietvaros tiks uzsāktas divas jaunas iniciatīvas -  NATO Aizsardzības inovāciju akselerators Ziemeļatlantijas reģionam (NATO DIANA) un NATO Inovāciju fonds.

NATO Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam, jeb NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic- DIANA) mērķis ir sekmēt divējādas pielietojamības jaunuzņēmumu attīstību NATO dalībvalstīs, veicinot sadarbību starp inovatoriem, pētniekiem un gala lietotājiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta inovatoriem, kas piedāvās risinājumus kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju nozarēm, tādām kā mākslīgais intelekts, lielo datu apstrāde, kvantu tehnoloģijas, autonomija, biotehnoloģijas, jaunie materiāli un kosmoss.

NATO DIANA sākot ar 2023. gadu inovatoriem tiks dota iespēja izmantot akselerācijas pakalpojumus, balstoties uz kādu no aktuālajiem drošības izaicinājumiem, kā arī testēt piedāvātos risinājumus kādā no testa centriem NATO dalībvalstīs. Šā gada 7. aprīlī NATO Ārlietu ministru sanāksmē Briselē tika apstiprināta NATO DIANA harta, kas noteic, ka sākot ar 2023. gadu tiks veidoti divi reģionālie biroji – Kanādā un Lielbritānijā, vismaz 9 akseleratori, no kuriem viens atradīsies arī Baltijā – Igaunijā, un 63 testa centri, no kuriem 1 atradīsies arī Latvijā.

Initial DIANA footprint

Ir plānots, ka Latvijā esošais testa centrs nodarbosies ar 5G, mākslīgā intelekta un lielo datu apstrādes tehnoloģiju testēšanu. Tas praktiski atradīsies jau izveidotajā militārajā 5G testa vidē Ādažu militārajā bāzē.

NATO Inovāciju fonds:

NATO Madrides samitā Latvijas valsts prezidents Egils Levits  kopā ar 21 citu NATO Inovāciju fonda dalībvalsti (Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, Turcija, Ungārija un Vācija) parakstīs apņemšanās vēstuli par dalību fondā. Ministru kabinets atbalstīja Latvijas dalību NATO Inovāciju fondā š.g. 28. jūnijā.

NATO Inovāciju fonds būs pasaulē pirmais starpvalstu riska kapitāla fonds, kas fokusējas uz investīcijām divējāda pielietojuma tehnoloģiju jaunuzņēmumos un kura kopējais budžets sasniegs 1 miljardu eiro. Ir paredzēts, ka NATO Inovāciju fonds investēs līdzekļus jaunuzņēmumos, kuru darbības mērķis saskanēs ar kādu no izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem jauno un transformējošo tehnoloģiju (Emerging and disruptive technologies- Artificial intelligence; data and computing; autonomy; quantum-enabled technologies; biotechnology and human enhancements; hypersonic technologies; space; novel materiāls and manufacturing; energy and propulsion) jomā un kuros tiks saskatīta divējāda-civilā un militārā- pielietojamība. Papildus tam fonds palīdzēs piesaistīt arī citus publiskos un privātos ieguldījumu avotus un, sadarbībā ar NATO DIANA, veicinās ieguldījumu iespējas un piekļuvi tirgum visā Aliansē vienlaikus aizsargājot inovatīvās tehnoloģijas un jaunuzņēmumus no konkurentiem. Fonda darbība tiks uzsākta 2023.gadā.

NATO Inovāciju fonds un NATO DIANA ir revolucionāra iespēja stiprināt ne tikai NATO kopējo tehnoloģisko pārākumu, bet arī katras individuālas dalībvalsts jaunuzņēmumu attīstību kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju jomām.

 

 

Aicinām uzņēmējus reģistrēties dalībai konferencē “NATO Edge: Technology in Focus”

NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra (NCI Agency) ir izsludinājusi reģistrāciju konferencei “NATO Edge: Technology in Focus”, kuras norise plānota klātienē Monsā, Beļģijā š.g. 25.-27. oktobrī.

Kā jau iepriekš vēstīts, konference ir jauns formāts, kurā tiks apvienoti divi pasākumi – NATO Informācijas nodrošināšanas simpozijs (Information Assurance Symposium (NIAS))  un NITEC – aģentūras galvenais sadarbības pasākums ar industriju.

Konference būs veltīta tēmai “Tehnoloģijas fokusā”, līdz ar to tā centrēsies uz tehnoloģijām, sadarbību un partnerības iespējām. Konference pulcēs industriju, jaunuzņēmumus, akadēmisko vidi, kā arī valstu un NATO pārstāvjus, lai apskatītu visaktuālākos tehnoloģiju jautājumus. NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra iepazīstinās arī ar sagaidāmajām biznesa iespējām industrijai un nevalstiskajām organizācijām.

Reģistrācija un vairāk informācijas atrodama šeit.

Uzņēmēji un pētnieki aicināti piedalīties seminārā par Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaisti

Aicinām uzņēmējus un pētniekus tiešsaistē piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā seminārā par Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaisti, kas norisināsies 30. jūnijā un 1. jūlijā. 

30. jūnijā Eiropas Komisijas Aizsardzības industrijas un kosmosa ģenerāldirektorāts iepazīstinās ar Eiropas Aizsardzības fonda 2022. gada projektu konkursiem un projektu iesniegšanas nosacījumiem, savukārt 1. jūlijā būs iespēja apzināt iespējamos sadarbības partnerus dalībai Eiropas Aizsardzības fonda projektos. 

Interesenti aicināti pieteikt dalību seminārā par Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaistes iespējām līdz 27. jūnijam, aizpildot reģistrācijas anketu šeit

Saskaņā ar Eiropas Aizsardzības fonda nosacījumiem fonda atbalstam var pieteikties industrijas izveidots konsorcijs, kurā pārstāvēti vismaz triju dalībvalstu uzņēmumi vai pētniecības iestādes. 

Laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam Eiropas Aizsardzības fonds kopumā nodrošinās 8 miljardus eiro aizsardzības nozares pētniecības un attīstības projektiem tādās jomās kā sauszemes, jūras, gaisa telpas un kosmosa aizsardzība, kiberdrošība, informācijas vides drošība, enerģētika, aizsardzība pret ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolapdraudējumu. 

Eiropas Aizsardzības fondu kā finansiālu atbalstu pētniecībai un aizsardzības industrijai Eiropas Komisija izveidoja, lai Eiropas Savienības dalībvalstis varētu atbilstoši reaģēt uz drošības izaicinājumiem un attīstīt inovatīvu, konkurētspējīgu un efektīvu aizsardzības industriju.  

Papildu informācija par Eiropas Aizsardzības fonda iespējām pieejama šeit

Eiropas Aizsardzības aģentūra izsludina pieteikšanos Aizsardzības inovāciju balvas 2022 konkursam

Eiropas Aizsardzības aģentūra (European Defence Agency (EDA)) kopš 2018. gada rīko ikgadēju Aizsardzības inovāciju balvas konkursu, kurā tiek apbalvoti uzņēmumi un pētniecības struktūras, kuras var piedāvāt novatoriskas tehnoloģijas, produktus, pakalpojumus vai citus risinājumus, kas pielietojami aizsardzības nozarē. Konkursa mērķis ir veicināt inovācijas Eiropas aizsardzības nozarē un sniegt netradicionālajiem aizsardzības nozares dalībniekiem (civilajai industrijai, maziem-vidējiem uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, universitātēm u.c.) iespēju parādīt savas spējas un zināšanas ar aizsardzības nozari saistītās jomās.

2022.gada konkursa tēma ir “Kosmosa novērošanas un izlūkošanas tehnoloģijas, kas paredzētas aizsardzībai no kosmosa atkritumiem un mākslīgiem orbitējošiem objektiem."
Konkursā tiek meklēti jauni, inovatīvi risinājumi un tehnoloģijas kosmosa novērošanas sistēmām – gan militārā, gan divējāda lietojuma – kas vērstas uz neparedzamu kosmosa atkritumu un cilvēka radītu objektu izsekošanu.
Kosmosa vidē pieaugošās konkurences apstākļos ir nepieciešams risināt jautājumus saistībā ar kosmosa atkritumu un citu mākslīgu objektu identificēšanu un izsekošanu visos orbitālajos reģionos, lai palīdzētu militārajiem un civilajiem satelītu operatoriem izvairīties no sadursmēm, kā arī palīdzētu pieņemt lēmumus par manevru veikšanu.

Pieteikšanas termiņš – 9. septembris.

Vairāk informācijas

Izsludināta pieteikšanās NATO “BioResponse” inovāciju konkursā

NATO Inovāciju centrs (Innovation Hub) aicina piedalīties inovāciju konkursā “BioResponse”.

Pasākuma mērķis ir meklēt risinājumus, kas palīdzētu identificēt, izvērtēt un pārvaldīt bioloģiskos apdraudējumus, ar mērķi aizsargāt NATO spēkus, to sabiedrotos un civiliedzīvotājus.
Konkursā aicināti piedalīties uzņēmēji, pētnieki, inženieri un citi inovāciju izstrādātāji, kuri var demonstrēt novatoriskus risinājumus un koncepcijas saistībā ar bioloģisko draudu ierobežošanu.

Rastie risinājumi nākotnē var tikt iekļauti NATO koncepciju, doktrīnu, standartu, prasību un citu jomu attīstīšanā.

Reģistrācijas termiņš – 27.maijs. Naudas balva – 8500 ASV dolāri. Pasākuma norise ir plānota tiešsaistē.

Vairāk informācijas

Aicinām uzņēmējus plānot dalību konferencē “NATO Edge”

NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra rīko “NATO Edge” konferenci, kas pēc ilgāka laika atkal plānota klātienē Monsā, Beļģijā, š.g. 25. – 27. oktobrī.

Konference ir jauns formāts, kurā tiks apvienoti divi līdz šim populāri pasākumi– NATO Informācijas nodrošināšanas simpozijs (NIAS)  un aģentūras galvenais sadarbības pasākums ar industriju - NITEC. Konference būs veltīta tēmai “Tehnoloģijas fokusā”, līdz ar to tā centrēsies uz tehnoloģijām, sadarbību un partnerības iespējām. “NATO Edge” pulcēs industriju, jaunuzņēmumus, akadēmisko vidi, kā arī valstu un NATO pārstāvjus, lai apskatītu visaktuālākos tehnoloģiju jautājumus. NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra iepazīstinās arī ar sagaidāmajām biznesa iespējām industrijai un nevalstiskajām organizācijām.

 

Uzņēmēji aicināti piedalīties seminārā par 2021. gada grantu projektu konkursu

Aizsardzības ministrija ir izsludinājusi pieteikšanos grantu projektu konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam 2021. gadā, kurā paredzēts piešķirt atbalstu ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai. 

20. septembrī plkst. 14.00 Aizsardzības ministrija rīko tiešsaistes semināru, lai iepazīstinātu ar 2021. gada grantu projektu konkursa nosacījumiem.

Interesenti aicināti pieteikties semināram, rakstot uz e-pasta adresi granti@mod.gov.lv, temata sadaļā norādot “Dalība informatīvajā pasākumā” un e-pastā norādot personas/personu vārdus un e-pasta adreses, uz kurām būs nepieciešams nosūtīt pieslēgšanās saiti semināram, kas notiks Webex platformā. 

Pieteikšanās informatīvajam semināram - līdz 17. septembra plkst. 17.00.
 

Aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties Industrijas dienā

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties Industrijas dienai, lai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem demonstrētu savus ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā.

13. septembrī Ādažu bāzē norisināsies Industrijas diena – Latvijas uzņēmēju spēju demonstrācijas pasākums, kura mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmējiem iepazīstināt Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī citu Ādažu bāzē izvietoto spēku pārstāvjus ar saviem Latvijā ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas jau atraduši pielietojumu bruņoto spēku nodrošinājuma un apgādes sistēmā vai ir ar šādu potenciālu.

Industrijas dienu - Uzņēmumu spēju demonstrācijas Aizsardzības ministrija rīko sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Lai uzņēmumi piedalītos spēju demonstrācijas pasākumā, nepieciešams pieteikties līdz 3. septembra plkst. 14.00, aizpildot pieteikuma veidlapu. 

Pasākumā varēs piedalīties tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, kuras varēs uzrādīt derīgu digitālo sertifikātu
 

Uzņēmēji un pētnieki aicināti piedalīties domnīcā par Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaisti

2021.gada 14. aprīlī Aizsardzības ministrija un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris rīko inovāciju domnīcu uzņēmējiem un pētniekiem par Eiropas Aizsardzības finansējuma piesaistes iespējām aizsardzības industrijas projektiem.

Domnīcas ietvaros Eiropas Komisijas Aizsardzības industrijas un kosmosa ģenerāldirektorāta pārstāvis iepazīstinās ar Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaistes iespējām mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, un Eiropas Aizsardzības aģentūras pārstāvis informēs par Eiropas aizsardzības spējām, kuras nepieciešams attīstīt.

Tāpat domnīcā būs iespēja uzzināt par sadarbību ar Aizsardzības ministriju, piesakoties Eiropas Aizsardzības fonda finansējumam, kā arī prezentēt savu ideju Eiropas Aizsardzības fonda projektam.

Domnīca notiks Webex platformā videokonferences veidā. Visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pievienoties domnīcai varēs tikai reģistrētie dalībnieki.

Interesenti aicināti pieteikties domnīcai līdz 9. aprīļa plkst. 17.00, aizpildot pieteikumu.

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentam uz e-pastu: industrija@mod.gov.lv vai Latvijas Drošības un aizsardzības klasterim uz e-pastu:  klasteris@federacija.lv

Latvijas uzņēmēji un pētniecības iestādes tiek aicināti pieteikties līdzdalībai bezpilota vadāmo kaujas lādiņu inovāciju pasākumā

Lai apzinātu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) iespējas bezpilota vadāmo kaujas lādiņu, kā arī saistīto bezpilota lidaparātu pretdarbības spēju turpmāku attīstību realizēt sadarbībā ar nacionālajām pētniecības iestādēm un vietējiem inovāciju komersantiem, Aizsardzības ministrija (turpmāk – AM) un NBS, sadarbībā ar Latvijas aizsardzības un dronu inovāciju uzņēmumu LMT, šī gada 29. martā rīko attiecīgajai jomai veltītu inovāciju pasākumu. 

Ņemot vērā valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, inovāciju pasākums tiks rīkots videokonferences formātā. 

Pasākuma ietvaros aizsardzības nozares pārstāvji reģistrētajiem dalībniekiem sniegs vispārēju ieskatu par pasaules militārajā tirgū pieejamo bezpilota vadāmo kaujas lādiņu sistēmu veidiem un bezpilota lidaparātu pretdarbības risinājumiem, kā arī to izplatības radītajiem draudiem un izaicinājumiem. 
Inovāciju pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar aizsardzības nozares redzējumu attiecībā uz šādu sistēmu attīstību sadarbībā ar vietējo industriju. Pasākuma ietvaros tāpat tiks stāstīts par pieejamajiem industrijas un saistīto pētniecības iestāžu atbalsta instrumentiem (piem., vietējo apakšuzņēmēju iesaistes prasības ārvalstu iepirkumos, AM grantu sistēma, Valsts pētījumu programma aizsardzībā u.c.). 

Savukārt inovāciju pasākuma partnera LMT interese ir paplašināt komandu, veidojot sadarbību ar jauniem partneriem un turpinot attīstīt dronu detektēšanas, komandvadības, kā arī komunikāciju risinājumus, kas potenciāli būtu noderīgi arī bezpilota vadāmo lidaparātu jomā arī valsts aizsardzībai un eksporta produktiem.

Pasākuma norise plānota interaktīvā formātā, dodot iespēju dalībniekiem iesaistīties diskusijās ar aizsardzības nozares un LMT deleģētajiem ekspertiem.

Ņemot vērā iespējamo pasākuma dalībnieku savstarpējās konkurences, kā arī saistīto intelektuālo īpašumtiesību jautājumus, pasākuma dalībnieku – industrijas un pētniecības iestāžu pārstāvju – idejas un priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem bezpilota vadāmo lādiņu vai to pretdarbības izstrādei būs iespējams iesniegt AM individuāli, sūtot tās elektroniski uz e-pastu Industrija@mod.gov.lv ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā pēc inovāciju pasākuma norises.

Izvērtēti tiks iesniegtie priekšlikumi, kas piedāvā risinājumus vienā no šādām jomā:
-    Bezpilota vadāmo lādiņu vai tiem pielīdzināmas sistēmas (t.sk. atsevišķas to veiktspējai būtiskas apakšsistēmas);
-    Bezpilota vadāmo lādiņu vai tiem pielīdzināmu sistēmu pielietošanas risinājumi (piem., spieta tehnoloģijas, darbība elektroniskās karadarbības vides apstākļos utml.);
-    Bezpilota lidaparātu pretdarbības sistēmas (t.sk. atsevišķas to veiktspējai būtiskas apakšsistēmas);
-    Citi tehniski vai taktikā balstīti risinājumi bezpilota vadāmo lādiņu sistēmu radīto draudu un izaicinājumu samazināšanai.

Ar labāko priekšlikumu autoriem tiks turpinātas individuālas konsultācijas, lai piemērotu iesniegtā priekšlikuma tehnoloģiju gatavības līmenim atbilstošāko turpmākas attīstības atbalsta veidu. 
Visa inovāciju pasākuma ietvaros iesniegtā informācija paredzēta tikai aizsardzības nozares (AM un NBS) iekšējai lietošanai un tiks klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija. Bez rakstveida saskaņošanas ar priekšlikuma iesniedzēju AM saņemtiem materiāli netiks publiskoti vai jelkādā citādā veidā nodoti trešajai pusei. 

Gadījumā, ja risinājuma iesniedzējs ir ieinteresēts turpmākā sadarbībā ar LMT, lūdzam šo informāciju ietvert savā pieteikumā, vienlaicīgi skaidri norādot, kuru no iesniegtā sadarbības priekšlikuma daļām AM drīkst koplietot ar LMT, attiecīgi nododot to LMT ekspertiem.

Reģistrācija dalībai pasākumā
Lai pieteiktos līdzdalībai inovāciju pasākumā, lūdzam aizpildīt dalībnieku reģistrācijas anketu līdz 2021.gada 19.martam. Par reģistrācijas pieteikuma apstiprināšanu katrs dalībnieks tiks informēts atsevišķi. Aptauja pieejama tikai no Latvijas IP adresēm.

Priekšroka līdzdalībai šajā inovāciju pasākumā paredzēta Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem (pētniecības iestādēm), kuru faktiskā komercdarbības (pētniecības) vieta ir Latvija, un kuru tehniskā kompetence (t.sk. līdzšinējā pētniecības un izstrādes pieredze) tiešā vai pastarpinātā veidā atbilst kādai no inovāciju pasākuma organizatora identificētajām interešu jomām. 

Inovāciju pasākuma organizators patur tiesības neapstiprināt tādus dalības reģistrācijas pieteikumus, kuru iesniedzējs nav uzskatāmi demonstrējis savas (vai pārstāvētās institūcijas) tehniskās kompetences atbilstību inovāciju pasākuma tematikai.

Papildus jautājumu gadījumā par inovāciju pasākumu lūdzam rakstīt uz Industrija@mod.gov.lv 
 

Aizsardzības ministrija aicina reģistrēt dalību virtuālajā pārtikas hakatonā

Aizsardzības ministrija informē, ka 2020. gada 17. decembrī norisināsies virtuālais pārtikas hakatons, kura mērķis ir izstrādāt reālistisku modeli noturīgai pārtikas piegāžu ķēdei, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku pārtikas apgādi krīzes situācijā. Hakatona dalībnieku piedāvātie risinājumi un sagatavotie priekšlikumi iespēju robežās tiks ņemti vērā turpmākajos Nacionālo bruņoto spēku pārtikas nodrošinājuma iepirkumos.

Hakatons tiek organizēts sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kurā aicināti piedalīties pārtikas ražotāji, apstrādātāji, loģistikas kompānijas, pārtikas vairumtirgotāji un zinātnieki.

Hakatona ietvaros paredzēts organizēt četras darba grupas par šādiem tematiem:

 • "Augļi un dārzeņi",
 • "Graudaugu produkti",
 • "Gaļa, zivis un olas",
 • "Piens un piena produkti".

Katrai darba grupai iecerēts piesaistīt arī ekspertus/mentorus, kas diskusijas laikā konsultēs par normatīvo regulējumu, Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām un citiem saistošiem jautājumiem.

Pasākums plānots kā videokonference Cisco Webex platformā (09:00 – 17:00). Hakatonu atklās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, bet Latvijas Lauksaimniecības universitāte prezentēs galvenos secinājumus no pētniecības projekta “Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”. Tālāk paredzēts darbs tematiskajās grupās (ar pusdienu pārtraukumu), rezultātu prezentācija, kā arī uzvarētāju noteikšana un paziņošana.

Aizsardzības ministrija aicina reģistrēties dalībai virtuālajā pārtikas hakatonā līdz 2020. gada 15. decembrim, norādot arī vēlamo hakatona darba grupu.

Veiksmīgāko un inovatīvāko hakatonā izstrādāto risinājumu autoriem būs iespējas iegūt dažādas balvas no Aizsardzības ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas.

Aicinām aizsardzības industriju piedalīties LIAA rīkotajā vebinārā

Vēlamies informēt visus aizsardzības nozares industrijas pārstāvjus un militāros ražotājus par iespēju 2020.gada 10.novembrī piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Altum rīkotajā vebinārā par valsts atbalsta iespējām uzņēmumiem eksportam, inovācijām, energoefektivitātei. Ņemot vērā, ka šiem valsts atbalsta instrumentiem, ko piedāvā LIAA un Altum, nav ierobežojumu attiecībā uz militāro, divējāda lietojuma un citu aizsardzības nozares industrijas atbalstu, aicinām visus interesentus aktīvi piedalīties un, iespējams, kāds no šiem instrumentiem var tikt izmantots arī jūsu uzņēmuma attīstībā.

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra aicina uzņēmējus un inovāciju izstrādātājus piedalīties konkursā

Konkursa mērķis ir izstrādāt inovatīvu risinājumu, izmantojot satelītnavigācijas sistēmas "Galileo" ģeolokācijas datus -  piemēram, mobilo aplikāciju, valkājamu viedpalīgu risinājumu, aktīvu pārvaldīšanas rīku, atrašanās vietas noteikšanas risinājumu vai robotikas risinājumu izmantošanai vienā no šīm jomām: reaģēšana krīzes un ārkārtas situācijās, viedās transporta sistēmas zaļā kursa ietvaros, digitālā laikmeta risinājumi un kiberdrošība. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.septembris. Konkursa balvu fonds – 1 450 000 eiro.

Eiropas aizsardzībās aģentūra izsludinājusi pieteikšanos inovāciju balvas konkursam

Rokasgrāmata Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas projektu sagatavošanai

Eiropas Komisija ir izstrādājusi rokasgrāmatu Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas (EDIDP) projektu sagatavošanai. Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par to, kādas aktivitātes ir atbilstošas programmas finansējumam; kā darbojas bonusu sistēma; konsorcija dalībnieku loma un atbildība; grantu tipi un; paraugs izmaksu aprēķinam, pēc kā iespējams aprēķināt pieteikumā norādāmās projekta izmaksas.

Informatīva prezentācija par Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (angļu valodā)

Aizsardzības ministrija aicina pieteikties Eiropas Komisijas ekspertu sarakstā, kas vērtēs Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas projektus

ES budžets 2021.–2027 gadam. Komisija apsveic provizorisko vienošanos par jaundibināmo Eiropas Aizsardzības fondu

ES iestādes ir panākušas daļēju politisku vienošanos par Eiropas Aizsardzības fondu, šī vienošanās tagad ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentā un Padomē, un tā veicinās inovatīvu un konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko bāzi un palīdzēs nodrošināt ES stratēģisko autonomiju.

Studentiem iespēja pieteikties praksē NATO

NATO Komunikāciju un informācijas aģentūra (NCI Agency) aicina studentus pieteikties uz prakses vietām tehnoloģiju un kiberdrošības jomā.

Uz prakses vietām var pieteikties gan studējošie, gan tie, kas tikko studijas beiguši.