Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna amatā stājusies kapteine Estere Tumoviča

14.07.2021
Pasākumi
Latvijā
Dienesta gaita
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

12. jūlijā Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā svinīgā ceremonijā Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna amatā stājās kapteine Estere Tumoviča, nomainot līdzšinējo virskapelānu Elmāru Pļaviņu. 

Svinīgo Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna maiņas ceremoniju apmeklēja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un citi aicinātie viesi.

“Izsaku pateicību mūsu ilggadīgajam virskapelānam Elmāram Pļaviņam par lielo devumu Latvijai un starptautiskajām attiecībām. Vienlaikus apsveicu jauno virskapelāni – kapteini  Esteri Tumoviču, stājoties šajā amatā. Kapteine Tumoviča ir pirmā sieviete-virskapelāne NATO,“ pauda aizsardzības ministrs Artis Pabriks. 

Kapteine E. Tumoviča dienestu bruņotajos spēkos sākusi 2018. gadā, uzsākot studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Virsnieka speciālista pamatkursā. Dienestu turpinājusi kapelānes amatā Militārajā policijā. 

E. Pļaviņš Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna amata pienākumus pildījis kopš 2006. gada un dienestu turpinās Nacionālo bruņoto spēku vadības tiešā atbalsta grupas vecākā eksperta starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos amatā. 

Kapelāna kā štāba virsnieka speciālista funkcijas ir sniegt atbalstu un būt padomdevējam komandierim, kuram viņš ir administratīvi pakļauts, un personālsastāvam reliģiskajos un morāles jautājumos. Kapelāns ir atbildīgs par reliģisko norišu plānošanu un īstenošanu, kā arī kalpošanas aktivitātēm. 

Neatkarīgi no konfesionālās piederības kapelāns ir iecelts kalpošanai bruņotajos spēkos, lai sniegtu garīgo aprūpi, nešķirojot nevienu pēc ticības pārliecības.

Kapelānu darbību (kapelānu dienestu) bruņotajos spēkos vada Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns, kurš administratīvi ir tieši pakļauts Nacionālo bruņoto spēku komandierim.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
E-pasts: prese@mod.gov.lv