Licences un militārā ražotāja sertifikāts

Aizsardzības ministrija izsniedz:

-    Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm. 

-    Militārā ražotāja sertifikātu Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanai (ja ir saņemta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm saņemšanas). 

-    Licence komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei un nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.

 

Aktualitātes:

2020. gada 1. jūnijā stājās spēkā grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā:
https://likumi.lv/ta/id/320349-grozijumi-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likuma