NATO militārās spējas

Ziemeļatlantijas līguma organizācija savā 71 gadu pastāvēšanas laikā ir nemitīgi attīstījusies un mainījusies gan politiski, gan arī militāri. Likumsakarīgi, ka aukstā kara sākumā izvēlētās organizācijas darbības metodes un principi 21. gadsimtā vairs nav aktuāli. Lai NATO militārās spējas atbilstu mūsdienu izaicinājumiem, tiek pastāvīgi uzlabota un mainīta gan Alianses militārā struktūra, gan arī militārās spējas. 

Pielāgojoties jaunajiem izaicinājumiem pasaules drošības vidē, Alianse attīsta savas militārās spējas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, lai tās būtu modernas un izvēršamas. Šajā nolūkā 2002. gadā tika izveidoti NATO Reaģēšanas spēki, kas joprojām ir galvenais NATO kolektīvās drošības stūrakmens. 

Militāro spēju attīstības un pārveides pamatā ir NATO Stratēģiskā koncepcija, kā arī Politiskās vadlīnijas. Šie dokumenti nosaka, kā attīstīt dalībvalstu bruņotos spēkus, lai tiem būtu pietiekami lielas izvietojamības un savstarpējas savietojamības spējas.