Militāro spēju attīstība

Latvijas militārā aizsardzība balstās NBS spējā nodrošināt Latvijas neatkarību, teritoriālo nedalāmību un suverenitāti ar militārajiem līdzekļiem bruņota konflikta gadījumā. Saskaņā ar 2023. gadā apstiprināto Valsts aizsardzības koncepciju Latvijas valsts aizsardzības pamatuzdevums ir teritorijas un valsts iedzīvotāju aizsardzība no pirmā centimetra. 

Ņemot vērā gan starptautisko, gan iekšējo drošības izaicinājumu attīstības tendences, Latvijai ir jāattīsta tādas aizsardzības spējas, kas nodrošinātu NBS vienību ātru reaģēšanu un augstu kaujas gatavību. NBS prioritāri attīsta slāņveida pretgaisa aizsardzības spēju, tālas darbības raķešu artilērijas spēju, krasta aizsardzības raķešu spēju, tiek turpināta sauszemes spēku mehanizācija, ieviešot kājnieku kaujas mašīnas,  kā arī bruņojumā tiek ieviesti dažāda pielietojuma bezpilota lidaparāti, vadāmie lādiņi un pret-bezpilota lidaparātu spējas. 

Lai nodrošinātu aizsardzības spēju attīstību, tiks veikta NBS struktūras paplašināšana un rezerves sistēmas pilnveidošana, sasniedzot 31 000 aktīvā dienesta karavīrus un 30 000 pastāvīgas gatavības rezerves karavīrus. Viena no galvenajām prioritātēm ir nodrošināt nepieciešamos ieročus, munīciju, pārtiku, degvielu, individuālo un kolektīvo ekipējumu un medicīnas preces, kā arī krājumu veidošana, kas ir cieši saistīta ar infrastruktūras attīstību. Lai nodrošinātu atbilstošu personāla pieaugumu plānoto spēju attīstībai un NBS noteikto uzdevumu izpildei 2023. gadā tika uzsākts Valsts aizsardzības dienests, ar kura palīdzību ir plānots uzlabot personāla rekrutēšanas apmērus. Savukārt no 2024./2025. mācību gada vispārējās vidējās un vidējās profesionālās izglītības saturā kā mācību priekšmets visās skolās tiks iekļauta Valsts aizsardzības mācība, kas jauniešiem ne tikai sniegs ieskatu militāro iemaņu pamatos, bet spēs arī sagatavot jau zinošākus topošos valsts aizsardzības dienesta karavīrus, lai dienestā apgūstamās iemaņas apgūt būtu vieglāk un ātrāk. Valsts aizsardzības mācība jau laicīgi palīdzēs identificēt potenciālos līderus ar perspektīvu valsts aizsardzības dienestā vai profesionālajā dienestā veidot jaunāko komandējošo sastāvu.