Aizsardzības nozares budžets

2024. gada aizsardzības budžets atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" ir plānots 1 128 380 620 euro jeb 2.4 % apmērā no IKP. 

Aizsardzības ministrijas galvenās budžeta prioritātes 2024. gadā valsts aizsardzības spēju stiprināšanai ir:

  • Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju pilnveidošana, attīstot vidēja rādiusa pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzības un tālās darbības raķešu artilērijas sistēmas iegādi,
  •  pilnvērtīga valsts aizsardzības dienesta nodrošināšana Latvijas pilsoņiem,
  •  Nacionālo bruņoto spēku rezervistu sistēmas pilnveidošana,
  • militārās infrastruktūras, tai skaitā poligona “Sēlija” attīstība,
  • visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana. 

Tāpat plānots, ka no 2023. līdz 2027. gadam ik gadu aizsardzības budžetam papildus tiks ieguldīti 200 miljoni eiro pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanā, tādējādi palielinot valsts aizsardzības spējas un stiprinot Latvijas drošību mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā. 

Aizsardzības ministrijas 2024. gada budžets ir sadalīts trīs kategorijās – personāls, uzturēšana un investīcijas jeb spēju un infrastruktūras attīstība.  Nākamā gada budžets paredz 38% jeb 433 miljonus eiro piešķirt personāla izdevumiem, 30% jeb 338 miljonus eiro uzturēšanas izdevumiem, savukārt 32% jeb 357 miljonus eiro investīcijām – spēju un infrastruktūras attīstības izdevumiem. 
 

Aizsardzības nozares aktuālais budžets
Ņemot vērā aktuālākos valdības lēmumus aizsardzības stiprināšanai, paredzot finansējumu pretgaisa aizsardzības stiprināšanai, austrumu robežas stiprināšanai, kā arī lai nodrošinātu 2024.–2025. gadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanās misijas uzturēšanos Latvijā – aizsardzībai finansējums 2024. gadā kopā ar papildus piešķirto ir 1 341 miljoni euro, un, ņemot vērā Finanšu ministrijas prognozēto IKP 2024. gadam, aizsardzības finansējums 1. maijā ir sasniedzis 3,17% no IKP.

Šobrīd tiek gatavots Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2025.–2036. gadam. Atbilstoši tam tiek izstrādātas un tiks noteiktas aizsardzības ministrijas budžeta prioritātes un tam prognozējamais finansējums turpmākajiem gadiem.

Vienlaikus šobrīd notiek intensīvs darbs un tiek gatavots aizsardzības budžets 2025.–2028. gadam, ņemot vērā Nacionālu bruņoto spēku spēju attīstību, kas tiks noteiktas Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2025.–2036. gadam.

Prognozējamo finansējumu valsts aizsardzībai 2024.–2028. gadam skatīt infografikā “Aizsardzības budžeta dinamika 2016.–2028. gadam”:

Aizsardzības budžeta dinamika 2016.–2028. gadam