Aizsardzības nozares budžets

2022. gada 1. janvārī stājoties spēkā likumam “Par valsts budžetu 2022. gadam”, aizsardzības nozarei paredz piešķirt ne mazāk kā divus procentus no iekšzemes kopprodukta jeb 758,35 miljonus eiro.

•    2022. gada budžets tiek sadalīts kategorijās: 32% investīcijas, 30% uzturēšana, 38% personāls.
•   Spēju attīstības projekti, kam 2022. gadā atvēlēts lielākais finansējums, ir nodrošinājuma spēja (apgāde), netiešās uguns atbalsta spēja, vidējās kapacitātes kājnieku spēja, vieglo kājnieku spēja, taktiskā gaisa transporta spēja, komandvadības spēja, kaujas inženieru spēja, speciālo uzdevumu spēja, kā arī uzņemošās valsts atbalsta spēja.
•    Jaunsardzei un Valsts aizsardzības mācības īstenošanai paredzētais finansējums 2022. gadā ir 8,67 miljoni eiro.
•    Valdības prioritārajam pasākumam “Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu, t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projektiem” 2022. gadā ir piešķirts finansējums 10,0 miljoni eiro.
•    2023. gada aizsardzības budžets ir plānots 747.71 miljonu eiro apmērā. Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam sākot ar 2018. gadu aizsardzībai paredzēt ne mazāk kā 2% no IKP – 2023. gada aizsardzības budžets ir plānots 2.07% apmērā no IKP.