Aizsardzības nozares budžets

13.04.2019. stājoties spēkā likumam “Par valsts budžetu 2019. gadam” Aizsardzības ministrijai 2019. gada budžets ir noteikts 636,65 miljoni eiro.

• 2019. gada budžets tiek sadalīts kategorijās: 34% investīcijas, 31% uzturēšana, 35% personāls.
• Spēju attīstības projekti, kam 2019. gadā tiek atvēlēts lielākais finansējums, ir infrastruktūras attīstība, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mehanizācijas projekts, taktiskā gaisa transporta spēja, gaisa telpas novērošana un pretgaisa aizsardzības spējas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, tostarp Zemessardzes, kaujas un reaģēšanas spēju attīstība.