Aizsardzības nozares budžets

2020. gada 1. janvārī stājoties spēkā likumam “Par valsts budžetu 2020. gadam” Aizsardzības ministrijai 2020. gada budžets ir noteikts 663,67 miljoni eiro.

• 2020. gada budžets tiek sadalīts kategorijās: 34% investīcijas, 29% uzturēšana, 37% personāls.

• Spēju attīstības projekti, kam 2020. gadā tiek atvēlēts lielākais finansējums, ir infrastruktūras attīstība, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mehanizācijas projekts, taktiskā gaisa transporta spēja, gaisa telpas novērošana un pretgaisa aizsardzības spējas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, tostarp Zemessardzes, kaujas un reaģēšanas spēju attīstība.