Aizsardzības nozares budžets

2021. gada 1. janvārī stājoties spēkā likumam “Par valsts budžetu 2021. gadam”, aizsardzības nozarei paredz piešķirt ne mazāk kā divus procentus no iekšzemes kopprodukta jeb 707,82 miljonu eiro.

• 2021. gada budžets tiek sadalīts kategorijās: 33% investīcijas, 29% uzturēšana, 38% personāls.

• Spēju attīstības projekti, kam 2021. gadā atvēlēts lielākais finansējums, ir nodrošinājuma spēja (apgāde, pārapbruņošana un munīcijas krājumu veidošana), netiešās uguns atbalsta un operacionālā un taktiskā līmeņa izlūkošanas spēja, vidējās kapacitātes kājnieku spēja, taktiskā gaisa transporta spēja, komandvadības spēja, kaujas inženieru spēja, kā arī speciālo uzdevumu spēja.

•  Valsts aizsardzības mācības ieviešanai paredzētais finansējums 2021. gadā ir 1 503 459 eiro.