Aizsardzības nozares budžets

Finanšu ministrijas 2018. gada 18. decembra rīkojumā Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam” Aizsardzības ministrijai noteiktais 2019. gada pagaidu budžets ir 604,03 miljoni eiro, kas ir par 10,48 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.

• 2019. gada pagaidu budžets tiek sadalīts kategorijās: 35% investīcijas, 30% uzturēšana, 35% personāls.
• Spēju attīstības projekti, kam 2019. gadā tiek atvēlēts lielākais finansējums, ir infrastruktūras attīstība, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mehanizācijas projekts, taktiskā gaisa transporta spēja, gaisa telpas novērošana un pretgaisa aizsardzības spējas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku, tostarp Zemessardzes, kaujas un reaģēšanas spēju attīstība.