Personāla politika

Personāla politikas mērķis ir vienota, mūsdienīga un efektīva Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu, tostarp Nacionālo bruņoto spēku personāla vadība, lai nodrošinātu izglītota, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanu un noturēšanu valsts aizsardzības uzdevumu izpildei, veicinātu personāla attīstību un lojalitāti, kā arī nodrošinātu nozares personāla tiesību ievērošanu dienesta un darba attiecībās un dienesta (darba) organizācijas pilnveidošanu.

Aizsardzības nozares personāla politika ir izstrādāta saskaņā ar Nacionālās drošības koncepcijā, Valsts aizsardzības koncepcijā un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem pamatprincipiem, prioritātēm un pasākumiem, kā arī Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm. Tās izstrādes procesā pētīta Lielbritānijas un Amerikas Savienoto Valstu pieredze, ņemti vērā valsts vadošo personāla vadības jomas pētnieku atzinumi un rekomendācijas. Dokumentā formulētas aizsardzības nozares personāla vērtības un personāla politikas pamatprincipi, pēc kuriem nozare ilgtermiņā veido savstarpējās attiecības ar nozares personālu.