SIA "Valsts aizsardzības korporācija"

Papildu informācija un saistītās ziņas par Valsts aizsardzības korporāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts aizsardzības korporācija" dibināta, lai ilgtermiņā attīstītu militāro industriju Latvijā.

Uzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, veicinot valsts aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību.

Uzņēmums veidots kā pārvaldītājsabiedrība un tās uzdevumi ir šādi:

 • veikt visaptverošu ieguldījumu pārvaldīšanu valsts aizsardzības industrijā un ar ražošanu saistīto procesu koordinēšanu;

 • īstenot un veicināt Eiropas Savienības finansējuma instrumentu un fondu līdzekļu apguvi, veidojot nacionālu un pārrobežu sadarbību, tai skaitā ieguldot kapitālu jau esošos Latvijas militārās ražošanas uzņēmumos, kuriem nepieciešamas šādas investīcijas, lai celtu to ražošanas kapacitāti;

 • atbilstoši Aizsardzības ministrijas definētajai nepieciešamībai, izmantojot līdzdalību citos uzņēmumos, īstenot kritiski nozīmīgu rezervju veidošanu, lai nodrošinātu šo rezervju uzkrāšanu, saglabāšanu un atjaunošanu;

 • pastarpināti nodrošināt aizsardzības resoram kritiski nepieciešamo militāro preču vai to sastāvdaļu un tehnoloģiju ražošanu un integrāciju.

SIA “Valsts aizsardzības korporācija” ir daļa no Latvijas militārās industrijas ekosistēmas. Visu uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir Aizsardzības ministrija.

SIA "Valsts aizsardzības korporācija" pagaidu valdes locekle ir Ingrīda Ķirse.

Ministru kabinets 2023. gada 21. novembrī atbalstīja SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dibināšanu. Uzņēmums reģistrēts 2023. gada 29. novembrī, un tā pamatkapitāls sākotnēji ir 500 000 eiro.

Saziņai par sadarbības jautājumiem:

Jānis Mūrnieks, Ražošanas attīstības vadītājs/Production development manager
E-pasts: info@defencecorporation.lv
Tālrunis saziņai:  371 22 403 108


Paziņojums par SIA "Valsts aizsardzības korporācija" Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA "Valsts aizsardzības korporācija" informē, ka 2024. gada 18. jūlijā plkst. 9.00 LR Aizsardzības ministrijas telpās Kr. Valdemāra  ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA "Valsts aizsardzības korporācija" ārkārtas dalībnieka sapulce, ar šādu darba kārtību:

 1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” 2024. gada budžeta un Atalgojuma politikas apstiprināšana;
 2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšana;
 3. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildinājumu apstiprināšana;
 4. Grozījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtos apstiprināšana;
 5. Citi jautājumi.

Paziņojums par SIA "Valsts aizsardzības korporācija" Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA "Valsts aizsardzības korporācija" informē, ka 2024. gada 13. jūnijā plkst. 12.00 LR Aizsardzības ministrijas telpās Kr. Valdemāra  ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA "Valsts aizsardzības korporācija" ārkārtas dalībnieka sapulce, kurā tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

 1. Turpmākie SIA "Valsts aizsardzības korporācija" veicamie uzdevumi;
 2. Citi jautājumi.

Paziņojums par SIA "Valsts aizsardzības korporācija" Ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
 
SIA "Valsts aizsardzības korporācija" informē, ka 2024. gada 8. februārī plkst. 16.00 LR Aizsardzības ministrijas telpās Kr. Valdemāra  ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA "Valsts aizsardzības korporācija" ārkārtas dalībnieka sapulce, kurā tiks izskatīts jautājums par Dalībnieka Gaidu vēstules apstiprināšanu.