SIA Valsts aizsardzības korporācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts aizsardzības korporācija" dibināta, lai ilgtermiņā attīstītu militāro industriju Latvijā.

Uzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, veicinot valsts aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību.

Uzņēmums veidots kā pārvaldītājsabiedrība un tās uzdevumi ir šādi:

  • veikt visaptverošu ieguldījumu pārvaldīšanu valsts aizsardzības industrijā un ar ražošanu saistīto procesu koordinēšanu;

  • īstenot un veicināt Eiropas Savienības finansējuma instrumentu un fondu līdzekļu apguvi, veidojot nacionālu un pārrobežu sadarbību, tai skaitā ieguldot kapitālu jau esošos Latvijas militārās ražošanas uzņēmumos, kuriem nepieciešamas šādas investīcijas, lai celtu to ražošanas kapacitāti;

  • atbilstoši Aizsardzības ministrijas definētajai nepieciešamībai, izmantojot līdzdalību citos uzņēmumos, īstenot kritiski nozīmīgu rezervju veidošanu, lai nodrošinātu šo rezervju uzkrāšanu, saglabāšanu un atjaunošanu;

  • pastarpināti nodrošināt aizsardzības resoram kritiski nepieciešamo militāro preču vai to sastāvdaļu un tehnoloģiju ražošanu un integrāciju.

“Valsts aizsardzības korporācija” ir daļa no Latvijas militārās industrijas ekosistēmas. Visu uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir Aizsardzības ministrija.

SIA "Valsts aizsardzības korporācija" pagaidu valdes locekle ir Ingrīda Ķirse.

Ministru kabinets 2023. gada 21. novembrī atbalstīja SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dibināšanu. Uzņēmums reģistrēts 2023. gada 29. novembrī, un tā pamatkapitāls sākotnēji ir 500 000 eiro.

 

SIA "Valsts aizsardzības korporācija" informē, ka 2024. gada 8. februārī plkst. 16.00 LR Aizsardzības ministrijas telpās Kr. Valdemāra  ielā 10/12, Rīgā, tiek sasaukta SIA "Valsts aizsardzības korporācija" ārkārtas dalībnieka sapulce, kurā tiks izskatīts jautājums par Dalībnieka gaidu vēstules apstiprināšanu.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA UN SAISTĪTĀS ZIŅAS

Latvijas militārās industrijas attīstīšanai dibinās "Valsts aizsaradzības korporāciju"

Reģistrēts valsts uzņēmums SIA “Valsts aizsardzības korporācija”