Rokasgrāmata Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas projektu sagatavošanai

Eiropas Komisija ir izstrādājusi rokasgrāmatu Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas (EDIDP) projektu sagatavošanai. Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par to, kādas aktivitātes ir atbilstošas programmas finansējumam; kā darbojas bonusu sistēma; konsorcija dalībnieku loma un atbildība; grantu tipi un; paraugs izmaksu aprēķinam, pēc kā iespējams aprēķināt pieteikumā norādāmās projekta izmaksas.

Aicinām piedalīties NATO inovatīvo tehnoloģiju konferencē NITEC 2020 no 26-28. maijam

Early bird reģistrācija noslēdzas 31. janvārī

NITEC20

Informatīva prezentācija par Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (angļu valodā)

Aizsardzības ministrija aicina pieteikties Eiropas Komisijas ekspertu sarakstā, kas vērtēs Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas projektus

Eiropas aizsardzības aģentūra izsludinājusi 2019. gada uzsaukumu Sākotnējai rīcībai aizsardzības pētniecībai

Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas 2019. gada uzsaukumam.

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi darba programmas, kuru mērķis ir 2019.-2020. gadā līdzfinansēt aizsardzības industrijas sadarbības projektus ar kopējo vērtību līdz 500 miljoniem eiro.

ES budžets 2021.–2027 gadam. Komisija apsveic provizorisko vienošanos par jaundibināmo Eiropas Aizsardzības fondu

ES iestādes ir panākušas daļēju politisku vienošanos par Eiropas Aizsardzības fondu, šī vienošanās tagad ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentā un Padomē, un tā veicinās inovatīvu un konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko bāzi un palīdzēs nodrošināt ES stratēģisko autonomiju.

Studentiem iespēja pieteikties praksē NATO

NATO Komunikāciju un informācijas aģentūra (NCI Agency) aicina studentus pieteikties uz prakses vietām tehnoloģiju un kiberdrošības jomā.

Uz prakses vietām var pieteikties gan studējošie, gan tie, kas tikko studijas beiguši.