Grantu programma

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē. 

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Aizsardzības ministrija ir noslēgusi 2018. gadā izsludinātā grantu projektu konkursa inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam uzsaukuma izvērtēšanu. 

Pieteikumu pieņemšana otrajam grantu projektu konkursam par 2019. gadā pieejamo Latvijas valsts budžeta finansējumu 350 000 eiro apmērā, kas paredzēts militāra vai divejāda lietojuma produktu attīstības atbalstam, ir noslēgusies, un šobrīd notiek saņemto pieteikumu izvērtēšana.