Grantu programma

Noslēdzies Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkurss militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam 2022.gadā.

Jau piekto gadu pēc kārtas Aizsardzības ministrija rīkoja projektu konkursu ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstības atbalstam, kas vērsti uz aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanu jeb Aizsardzības ministrijas grantu programmas konkursu.

Kopumā tika saņemti 33 projektu pieteikumi tādās nozarēs kā informācijas tehnoloģiju risinājumi militāram pielietojumam, bruņojums, dažāda tipa militārās būves un platformas, individuālais ekipējums, mākslīgais intelekts un bezpilota sistēmas.

2022.gadā atbalstu projektu īstenošanai saņēmuši šādi projekti:

  • SIA “WATEX” projekts “Mobila ūdens attīrīšanas (stacijas) prototipa izstrāde”, piešķirot no AM budžeta līdzekļiem 45 000 eiro projekta īstenošanai.
  • SIA “TEMESO” projekts “CVRT Ieroča stiprinājuma balsta pilnveidošana” piešķirot no AM budžeta līdzekļiem 19 146 eiro projekta īstenošanai.
  • SIA “BALTIC BULLETS” projekts “Bezčaulu munīcijas ieroča izgatavošana un testēšana”,  piešķirot no AM budžeta līdzekļiem 12 000 eiro projekta īstenošanai.
  • SIA “BRASA DEFENCE SYSTEMS” projekts “Sauszemes platformas “Natrix” integrācija ar attālināti vadāmo ieroču sistēmu (RCWS)”, piešķirot 137 136  eiro apmērā no AM budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai.