Grantu programma

2022. gada 10. jūnijā tiek izsludināts Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkurss militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam.

Interesantus aicinām līdz 2022. gada 8. augusta plkst. 17:00 aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu un tās pielikumus un iesniegt tos atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajai procedūrai.

Šī gada grantu konkursa prioritārās tēmas ir:

• bruņojums un specializētie inženiertehniskie risinājumi;

• aizsardzības līdzekļi no ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem un kodolieročiem un materiāliem;

• mākslīgais intelekts un simulācijas sistēmas.

Konkursa nolikumu un tā pielikumus lūdzu skatīt  sadaļā “saistītie dokumenti”.

 

29.06. 2022. informatīvā semināra materiāli:

1. Jautājumi un atbildes

2. Informatīvā semināra «Grantu programma 2022» prezentācija