Grantu programma

Reaģējot uz industrijas interesi un veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, 2024. gada 14. maijā izsludināts Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkurss bezpilota lidaparātu attīstības atbalstam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi bezpilota lidaparātu attīstības atbalstam Latvijā divās prioritārajās jomās:

  • jaunās paaudzes vadāmie lādiņi (bezpilota lidaparāti ar lādiņu) un to komponentes (piemēram: bezpilota lidaparātu alternatīvās navigācijas sistēmas, bateriju un dzinēju tehnoloģijas, “SWARM” jeb spietu tehnoloģijas, bezpilota lidaparātu kravas sistēmu attīstība (t.sk. sensoru)).
  • elektromagnētiskās karadarbības sistēmas bezpilota lidaparātu atbalstam un pretdarbībai (piemēram: individuālā brīdināšanas sistēma par bezpilota sistēmu tuvošanos, vadāmo lādiņu mērķēšanas sistēma uz  elektromagnētiskās karadarbības izstarotāja, bezpilota lidaparātu pretdarbības sistēmas ar elektromagnētisko un kinētisko iedarbību);

2024. gadā šis ir otrais grantu uzsaukums. Pirmajam konkursam projektu pieteikšanās termiņš noslēdzās 2024. gada 29. februārī, un šobrīd turpinās projektu izvērtēšana, kas provizoriski noslēgsies š.g. jūnijā.

Šis grantu konkurss, salīdzinot ar iepriekšējiem, būs veltīts tikai bezpilota lidaparātu attīstības atbalstam, piedāvājot jau konkrētākas operacionālās vadlīnijas projektu izstrādei.

Papildus informācija:

  • Pieejamais AM budžeta finansējums konkursam: 600 tūkst. eiro.
  • Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 21. jūnijs.
  • Plašāka informācija: droniem@mod.gov.lv.