Grantu programma

Aizsardzības ministrija izsludina pieteikšanos grantu projektu konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam 2021. gadā, kurā paredzēts piešķirt atbalstu ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai. 

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

2021. gada grantu projektu konkursa kopējais pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 400 000 eiro, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Kā jau katrā uzsaukumā, arī šogad Aizsardzības ministrija ir noteikusi tēmas, kuru attīstību tā uzskata par prioritārām. Šajā gadā prioritārās tēmas ir bezpilota sistēmas, kiberdrošība un elektroniskā karadarbība un bruņojums.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Pieteikšanās Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam izsludināta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumiem Nr. 548 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Šis ir jau ceturtais gads, kad Aizsardzības ministrija rīko projektu konkursus ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstības atbalstam, kas vērsti uz aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanu, paaugstinot Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām.

Aizsardzības ministrija īsteno grantu programmu kopš 2018. gada, un šajā laikā ir atbalstījusi 21 grantu projektu, piešķirot līdzfinansējumu 1,2 miljonu eiro apmērā.

Papildu informācija par grantu programmu pieejama, rakstot uz e-pasta adresi granti@mod.gov.lv