Grantu programma

Uzsākusies pieteikumu pieņemšana Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam.

Sesto gadu pēc kārtas Aizsardzības ministrija (šogad sadarbībā ar NBS Aizsardzības inovāciju un tehnoloģiju centru (ATIC)) rīko projektu konkursu ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstības atbalstam, kas vērsti uz aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanu jeb Aizsardzības ministrijas grantu programmas konkursu.

Konkursam var pieteikties, iesniedzot projekta pieteikumu atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Interesantiem projekta iesniegumu, sagatavotu elektroniskā dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), jānosūta uz e-pasta adresi atic@mil.lv un valters.lacis@mil.lv, e-pasta ailē  “Temats” norādot “Granta projektu konkurss”. 

Pieteikšanās 2023./2024. gada projektu konkursam noslēgsies š.g. 29. februārī.

Lai sniegtu informāciju par plānoto konkursa norisi un atbildētu uz interesentu jautājumiem, Aizsardzības ministrija kopā ar NBS Aizsardzības inovāciju un tehnoloģiju centru š.g. 16. janvārī rīkoja informatīvo tiešsaistes semināru. Seminārā uzdotie jautājumi pieejami šeit.

2023.-2024. gada grantu uzsaukumam kopējais pieejamais finansējums ir 600 000 eiro, un aktuālās tēmas ir:  

  • inovatīvi metāla apstrādes risinājumi militārās tehnikas/bruņojuma noturības paaugstināšanā.
  • 5G militārā pielietojuma noturības risinājumi
  • pretdronu risinājumi
  • sausās pārtikas uzturdevas uzlabošana (svars, lietošanas termiņa pagarināšana, Latvijā pieejamas izejvielas u.tml.)

Plānots, ka projektu vērtēšana noslēgsies maijā un konkursa rezultāti tiks publicēti Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnes http://www.mod.gov.lv sadaļā “Uzņēmējiem”’.