Grantu programma

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē. 

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Aizsardzības ministrija ir noslēgusi 2018. gadā izsludinātā grantu projektu konkursa inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam uzsaukuma izvērtēšanu. 

2019. gada grantu konkursa ietvaros kopējais pieejamais Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir 350 000 eiro. Projektus iespējams iesniegt līdz 2019. gada 30. septembra plkst. 17:00. Papildinformācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi Granti@mod.gov.lv.