Grantu programma

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē. 

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Aizsardzības ministrija ir noslēgusi 2018. gadā izsludinātā grantu projektu konkursa inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam uzsaukuma izvērtēšanu.

Ir noslēgusies projektu iesniegšana 2019. gada aizsardzības inovāciju grantu konkursam, un aizsardzības nozares eksperti ir pabeiguši konkursa ietvaros iesniegto projektu vērtēšanu.