Grantu programma

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē. 

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

2018. gada novembrī Aizsardzības ministrija izsludināja pirmo grantu konkursu, kurā iesniegto pieteikumu vērtēšana noslēdzās 2019. gada jūnijā, atbalstot sešus projektus. 

Otro grantu konkursu Aizsardzības ministrija izsludināja 2019. gada augustā. Konkursa pieteikumu vērtēšana noslēdzās 2019. gada decembrī, grantus piešķirot sešiem Latvijas uzņēmumiem. 

2020. gada 9. oktobrī noslēdzās pieteikšanās trešajam grantu projektu konkursam. 2020. gada grantu konkursa ietvaros kopējais pieejamais Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums ir 400 000 eiro.

Papildu informācija par grantu programmu pieejama, rakstot uz e-pasta adresi granti@mod.gov.lv.