Grantu programma

2021.gadā Aizsardzības inovāciju grantos investēti 450 tūkstoši eiro

Noslēdzoties Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam, 2021.gadā piešķirts atbalsts septiņiem projektiem, inovāciju grantos ieguldot 450 tūkst. eiro Aizsardzības ministrijas budžeta finansējuma.

Jau ceturto gadu pēc kārtas Aizsardzības ministrija rīkoja projektu konkursu ar aizsardzības nozari saistītu produktu attīstības atbalstam, kas vērsti uz aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanu, paaugstinot Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām.

Par 2021.gada prioritārajām jomām tika izraudzītas bezpilota sistēmas, kiberdrošība/elektroniskā karadarbība, kā arī bruņojums.

Ceturtās grantu programmas konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija piešķīra atbalstu:

  • Scand Beton projektam “Mobils dzelzsbetona konteiners II un V apgādes klases materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanai”, kas risinās NBS vajadzību pēc īpaši pielāgotiem dzelzsbetona konteineriem, sprāgstvielu, munīciju, optikas, apģērbu u.c. materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanai;
  • Temeso projektam “Bezpilota mērķa platformas attīstīšana no biodegradabliem materiāliem”, kura mērķis ir attīstīt fiksēto spārnu bezpilota lidaparāta prototipu par sērijveida produktu;
  • LV Teh projektam ”Robotizēta sauszemes kaujas sistēma “LV HADES”“, lai izstrādātu dažādu modifikāciju attālinātas vadības sauszemes kaujas robotizētu sistēmu ražošanu;
  • Brasa projektam “UAV sinhronizācija ar “Natrix” UGV navigācijas sistēmu”, kura ietvaros plānots izstrādāt tiešsaistes kartējuma sistēmu, kas sevī ietver aerofoto fiksācijas apstrādi (mašīnmācību un datorredzi), kas nodrošinātu “Natrix” autonomu pārvietošanos mainīgā apvidū;
  • Zel&K projektam “Bieza auduma nodaļas telts izstrāde”. Projektā paredzēta nodaļas telts izstrāde līdz sistēmas prototipa demonstrācijas darbības vidē līmenim.
  • Belss projektam “Attālinātās vadības ieroču sistēma (RCWS)”. Izveidot eksportspējīgu attālinātās vadības ieroču sistēmu ar universāliem stiprinājumiem plaša diapazona ieročiem;
  • Teters projektam “Bangalore lādiņa – spridzināšanas komplekta izstrāde”.Projekta mērķis ir izstrādāt stiepļu un dzeloņstiepļu žogu, zonu un analoģiska veida šķēršļu pārvarēšanai piemērotu spridzināšanas lādiņu komplektu.

Atbalsts tiek sniegts, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Iesniegtie projekti tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Pieteikšanās Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam izsludināta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumiem Nr. 548 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Plānots, ka 2022.gada grantu konkurss tiks izsludināts 2.ceturksnī. Precīzākai informācijai aicinām sekot līdzi jaunumiem Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnes www.mod.gov.lv sadaļā “Uzņēmējiem”. Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi: granti@mod.gov.lv.