Atbalsts uzņēmējiem

Aizsardzības ministrija piedāvā uzņēmējiem vairākas atbalsta iespējas, īpašu uzsvaru liekot uz inovācijām, kā arī sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem. Pašlaik tiek izstrādāta jauna grantu programma, kas palīdzēs veicināt pētniecības un uzņēmējdarbības mijiedarbību.

Aizsardzības nozare ir cieši integrēta kopējā zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju vidē, lai ar modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu palīdzību stiprinātu valsts aizsardzības spējas. Lielākā daļa nepieciešamo pētījumu un inovāciju ir ar divējādu pielietojumu (dual use) vienlaicīgi civilajām un militārajām vajadzībām. Ņemot vērā valsts aizsardzības nozares specifiku, salīdzinoši nelielo pasūtījumu apjomu un to divējādā pielietojuma iespējas – kopēju vajadzību formulēšana aizsardzības un civilajā sfērā ļauj efektīvāk piesaistīt zinātniekus un uzņēmējus dažādu projektu īstenošanai. Vienlaicīgi tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz „gudro aizsardzību” (smart defence) – aizsardzības sistēmas pilnveidošanu un efektivitātes celšanu, kas balstīta uz inovācijām, jaunu pieeju pašreizējo problēmu risināšanā, savstarpējo sadarbību un koordinētu aizsardzības spēju attīstību.

Industriju dienas