Starptautiskā sadarbība

Būtiska daļa no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas darba ir starptautiskās sadarbības veidošana aizsardzības jomā. Sadarbība tiek īstenota gan divpusējos, gan daudzpusējos sadarbības formātos, galvenokārt, ar līdzīgās vērtībās balstītām valstīm, ar nolūku nostiprināt Latvijas aizsardzību un veicināt starptautisko drošību.

Kopš 2004. gada Latvija ir viena no Eiropas Savienības (ES) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstīm. Latvija ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem atbalsta NATO misijas un operācijas, un NATO sabiedroto valstu bruņoto spēku pārstāvji ir klātesoši Latvijā, lai nostiprinātu Latvijas aizsardzību un atturētu pret Latviju vērstu militāru iebrukumu. Latvijā ir dažādas NATO kolektīvās aizsardzības struktūras, bet būtiskākās no tām ir NATO pastiprinātās klātbūtnes kaujas grupa un Daudznacionālais divīzijas štābs “Ziemeļi”. Šo formātu ietvarā norit kopīgas mācības, plānošana un pieredzes apmaiņa. 

Sabiedroto valstu spēku klātbūtne Latvijā nav pašsaprotama. Latvijai ir pastāvīgi nepieciešams aktualizēt NATO sabiedroto valstu starpā Baltijas valstis skarošo apdraudējumu, kā arī nepārtraukti jāiegulda darbs, lai turpinātu uzlabot NATO kopējo sagatavotību apturēt un sakaut iebrūkošos spēkus. Spēcīga aizsardzība ir labākā garantija, tam, lai karš neizceltos.  

Sadarbība ar citām valstīm vienlaikus veicina arī Nacionālo bruņoto spēku attīstību. Valsts teritorijā regulāri notiek militārās mācības, kas uzlabo gan Latvijas, gan sabiedroto spēku militārās iemaņas un prasmi sastrādāties, lai izpildītu militāros uzdevumus, par spīti atšķirībām valodās, ekipējumā un apmācībā. 

Starptautiskā sadarbības aizsardzības jomā arī izpaužas kā kopīgi reģiona militārās integrācijas projekti, sadarbība kopīgos iepirkumos vai aizsardzības industrijas attīstībā. Visu centienu kopējais nolūks, ir lai gan Latvija, gan Baltijas valstis kopumā varētu pastāvēt un attīstīties drošībā.