Pabalsti, izdienas pensijas, atvaļinātu karavīru veselības aprūpe

Tiesības saņemt pabalstu karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā, ja: 
-    karavīram, kurš aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, guvis veselības bojājumus, bet kuram nav noteikta invaliditāte, 
-    karavīram, kurš aktīvā dienesta laikā, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta noteikta invaliditāte un tās cēlonis saistīts ar dienesta pienākumu izpildi 
-    karavīram, kurš pildot militāro dienestu ir saslimis un pēc ārstēšanas atzīts par nederīgu turpmākajam dienestam un tāpēc pirms termiņa atvaļināts no dienesta 
-    bojā gājušā aktīvā dienesta karavīra laulātajam un lejupējiem, bet ja tādu nav augšupējiem, radiniekiem 

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atvaļinātai militārpersonai, kurai izpildās Militārpersonu izdienas pensiju likuma 2. pantā minētie nosacījumi. 

Tiesības saņemt AM apmaksātu veselības aprūpi ir atvaļinātiem karavīriem, kuri ir tiesīgi saņemt apmaksātu veselības aprūpi, saskaņā ar Militārā dienesta likumu 59.panta 2.punktu.