Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra aicina uzņēmējus un inovāciju izstrādātājus piedalīties konkursā

Konkursa mērķis ir izstrādāt inovatīvu risinājumu, izmantojot satelītnavigācijas sistēmas "Galileo" ģeolokācijas datus -  piemēram, mobilo aplikāciju, valkājamu viedpalīgu risinājumu, aktīvu pārvaldīšanas rīku, atrašanās vietas noteikšanas risinājumu vai robotikas risinājumu izmantošanai vienā no šīm jomām: reaģēšana krīzes un ārkārtas situācijās, viedās transporta sistēmas zaļā kursa ietvaros, digitālā laikmeta risinājumi un kiberdrošība. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.septembris. Konkursa balvu fonds – 1 450 000 eiro.

Aicina Latvijas uzņēmumus demonstrēt savas spējas valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties, lai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem demonstrētu savus ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā.

2. oktobrī Ādažu bāzē norisināsies Latvijas uzņēmēju spēju demonstrācijas pasākums, kura mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmējiem iepazīstināt Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī citu Ādažu militārajā bāzē izvietoto spēku pārstāvjus ar saviem Latvijā ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas jau atraduši pielietojumu bruņoto spēku nodrošinājuma un apgādes sistēmā vai ir ar šādu potenciālu.

Uzņēmumu spēju demonstrācijas ir daļa no pavasarī pārceltās Industrijas dienas, ko ik gadu rīko Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Lai uzņēmumi piedalītos spēju demonstrācijas pasākumā, līdz 18.septembrim nepieciešams iepriekš pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu. 

Eiropas aizsardzībās aģentūra izsludinājusi pieteikšanos inovāciju balvas konkursam

Rokasgrāmata Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas projektu sagatavošanai

Eiropas Komisija ir izstrādājusi rokasgrāmatu Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas (EDIDP) projektu sagatavošanai. Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par to, kādas aktivitātes ir atbilstošas programmas finansējumam; kā darbojas bonusu sistēma; konsorcija dalībnieku loma un atbildība; grantu tipi un; paraugs izmaksu aprēķinam, pēc kā iespējams aprēķināt pieteikumā norādāmās projekta izmaksas.

Informatīva prezentācija par Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (angļu valodā)

Aizsardzības ministrija aicina pieteikties Eiropas Komisijas ekspertu sarakstā, kas vērtēs Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas projektus

ES budžets 2021.–2027 gadam. Komisija apsveic provizorisko vienošanos par jaundibināmo Eiropas Aizsardzības fondu

ES iestādes ir panākušas daļēju politisku vienošanos par Eiropas Aizsardzības fondu, šī vienošanās tagad ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentā un Padomē, un tā veicinās inovatīvu un konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko bāzi un palīdzēs nodrošināt ES stratēģisko autonomiju.

Studentiem iespēja pieteikties praksē NATO

NATO Komunikāciju un informācijas aģentūra (NCI Agency) aicina studentus pieteikties uz prakses vietām tehnoloģiju un kiberdrošības jomā.

Uz prakses vietām var pieteikties gan studējošie, gan tie, kas tikko studijas beiguši.