Noderīgi jaunumi uzņēmējiem

Uzņēmēji aicināti piedalīties seminārā par 2021. gada grantu projektu konkursu

Aizsardzības ministrija ir izsludinājusi pieteikšanos grantu projektu konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam 2021. gadā, kurā paredzēts piešķirt atbalstu ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai. 

20. septembrī plkst. 14.00 Aizsardzības ministrija rīko tiešsaistes semināru, lai iepazīstinātu ar 2021. gada grantu projektu konkursa nosacījumiem.

Interesenti aicināti pieteikties semināram, rakstot uz e-pasta adresi granti@mod.gov.lv, temata sadaļā norādot “Dalība informatīvajā pasākumā” un e-pastā norādot personas/personu vārdus un e-pasta adreses, uz kurām būs nepieciešams nosūtīt pieslēgšanās saiti semināram, kas notiks Webex platformā. 

Pieteikšanās informatīvajam semināram - līdz 17. septembra plkst. 17.00.
 

Aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties Industrijas dienā

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties Industrijas dienai, lai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem demonstrētu savus ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā.

13. septembrī Ādažu bāzē norisināsies Industrijas diena – Latvijas uzņēmēju spēju demonstrācijas pasākums, kura mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmējiem iepazīstināt Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī citu Ādažu bāzē izvietoto spēku pārstāvjus ar saviem Latvijā ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas jau atraduši pielietojumu bruņoto spēku nodrošinājuma un apgādes sistēmā vai ir ar šādu potenciālu.

Industrijas dienu - Uzņēmumu spēju demonstrācijas Aizsardzības ministrija rīko sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Lai uzņēmumi piedalītos spēju demonstrācijas pasākumā, nepieciešams pieteikties līdz 3. septembra plkst. 14.00, aizpildot pieteikuma veidlapu. 

Pasākumā varēs piedalīties tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, kuras varēs uzrādīt derīgu digitālo sertifikātu
 

Uzņēmēji un pētnieki aicināti piedalīties domnīcā par Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaisti

2021.gada 14. aprīlī Aizsardzības ministrija un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris rīko inovāciju domnīcu uzņēmējiem un pētniekiem par Eiropas Aizsardzības finansējuma piesaistes iespējām aizsardzības industrijas projektiem.

Domnīcas ietvaros Eiropas Komisijas Aizsardzības industrijas un kosmosa ģenerāldirektorāta pārstāvis iepazīstinās ar Eiropas Aizsardzības fonda finansējuma piesaistes iespējām mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, un Eiropas Aizsardzības aģentūras pārstāvis informēs par Eiropas aizsardzības spējām, kuras nepieciešams attīstīt.

Tāpat domnīcā būs iespēja uzzināt par sadarbību ar Aizsardzības ministriju, piesakoties Eiropas Aizsardzības fonda finansējumam, kā arī prezentēt savu ideju Eiropas Aizsardzības fonda projektam.

Domnīca notiks Webex platformā videokonferences veidā. Visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pievienoties domnīcai varēs tikai reģistrētie dalībnieki.

Interesenti aicināti pieteikties domnīcai līdz 9. aprīļa plkst. 17.00, aizpildot pieteikumu.

Papildu informāciju iespējams saņemt, rakstot Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentam uz e-pastu: industrija@mod.gov.lv vai Latvijas Drošības un aizsardzības klasterim uz e-pastu:  klasteris@federacija.lv

Latvijas uzņēmēji un pētniecības iestādes tiek aicināti pieteikties līdzdalībai bezpilota vadāmo kaujas lādiņu inovāciju pasākumā

Lai apzinātu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) iespējas bezpilota vadāmo kaujas lādiņu, kā arī saistīto bezpilota lidaparātu pretdarbības spēju turpmāku attīstību realizēt sadarbībā ar nacionālajām pētniecības iestādēm un vietējiem inovāciju komersantiem, Aizsardzības ministrija (turpmāk – AM) un NBS, sadarbībā ar Latvijas aizsardzības un dronu inovāciju uzņēmumu LMT, šī gada 29. martā rīko attiecīgajai jomai veltītu inovāciju pasākumu. 

Ņemot vērā valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, inovāciju pasākums tiks rīkots videokonferences formātā. 

Pasākuma ietvaros aizsardzības nozares pārstāvji reģistrētajiem dalībniekiem sniegs vispārēju ieskatu par pasaules militārajā tirgū pieejamo bezpilota vadāmo kaujas lādiņu sistēmu veidiem un bezpilota lidaparātu pretdarbības risinājumiem, kā arī to izplatības radītajiem draudiem un izaicinājumiem. 
Inovāciju pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar aizsardzības nozares redzējumu attiecībā uz šādu sistēmu attīstību sadarbībā ar vietējo industriju. Pasākuma ietvaros tāpat tiks stāstīts par pieejamajiem industrijas un saistīto pētniecības iestāžu atbalsta instrumentiem (piem., vietējo apakšuzņēmēju iesaistes prasības ārvalstu iepirkumos, AM grantu sistēma, Valsts pētījumu programma aizsardzībā u.c.). 

Savukārt inovāciju pasākuma partnera LMT interese ir paplašināt komandu, veidojot sadarbību ar jauniem partneriem un turpinot attīstīt dronu detektēšanas, komandvadības, kā arī komunikāciju risinājumus, kas potenciāli būtu noderīgi arī bezpilota vadāmo lidaparātu jomā arī valsts aizsardzībai un eksporta produktiem.

Pasākuma norise plānota interaktīvā formātā, dodot iespēju dalībniekiem iesaistīties diskusijās ar aizsardzības nozares un LMT deleģētajiem ekspertiem.

Ņemot vērā iespējamo pasākuma dalībnieku savstarpējās konkurences, kā arī saistīto intelektuālo īpašumtiesību jautājumus, pasākuma dalībnieku – industrijas un pētniecības iestāžu pārstāvju – idejas un priekšlikumi par iespējamiem risinājumiem bezpilota vadāmo lādiņu vai to pretdarbības izstrādei būs iespējams iesniegt AM individuāli, sūtot tās elektroniski uz e-pastu Industrija@mod.gov.lv ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā pēc inovāciju pasākuma norises.

Izvērtēti tiks iesniegtie priekšlikumi, kas piedāvā risinājumus vienā no šādām jomā:
-    Bezpilota vadāmo lādiņu vai tiem pielīdzināmas sistēmas (t.sk. atsevišķas to veiktspējai būtiskas apakšsistēmas);
-    Bezpilota vadāmo lādiņu vai tiem pielīdzināmu sistēmu pielietošanas risinājumi (piem., spieta tehnoloģijas, darbība elektroniskās karadarbības vides apstākļos utml.);
-    Bezpilota lidaparātu pretdarbības sistēmas (t.sk. atsevišķas to veiktspējai būtiskas apakšsistēmas);
-    Citi tehniski vai taktikā balstīti risinājumi bezpilota vadāmo lādiņu sistēmu radīto draudu un izaicinājumu samazināšanai.

Ar labāko priekšlikumu autoriem tiks turpinātas individuālas konsultācijas, lai piemērotu iesniegtā priekšlikuma tehnoloģiju gatavības līmenim atbilstošāko turpmākas attīstības atbalsta veidu. 
Visa inovāciju pasākuma ietvaros iesniegtā informācija paredzēta tikai aizsardzības nozares (AM un NBS) iekšējai lietošanai un tiks klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija. Bez rakstveida saskaņošanas ar priekšlikuma iesniedzēju AM saņemtiem materiāli netiks publiskoti vai jelkādā citādā veidā nodoti trešajai pusei. 

Gadījumā, ja risinājuma iesniedzējs ir ieinteresēts turpmākā sadarbībā ar LMT, lūdzam šo informāciju ietvert savā pieteikumā, vienlaicīgi skaidri norādot, kuru no iesniegtā sadarbības priekšlikuma daļām AM drīkst koplietot ar LMT, attiecīgi nododot to LMT ekspertiem.

Reģistrācija dalībai pasākumā
Lai pieteiktos līdzdalībai inovāciju pasākumā, lūdzam aizpildīt dalībnieku reģistrācijas anketu līdz 2021.gada 19.martam. Par reģistrācijas pieteikuma apstiprināšanu katrs dalībnieks tiks informēts atsevišķi. Aptauja pieejama tikai no Latvijas IP adresēm.

Priekšroka līdzdalībai šajā inovāciju pasākumā paredzēta Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem (pētniecības iestādēm), kuru faktiskā komercdarbības (pētniecības) vieta ir Latvija, un kuru tehniskā kompetence (t.sk. līdzšinējā pētniecības un izstrādes pieredze) tiešā vai pastarpinātā veidā atbilst kādai no inovāciju pasākuma organizatora identificētajām interešu jomām. 

Inovāciju pasākuma organizators patur tiesības neapstiprināt tādus dalības reģistrācijas pieteikumus, kuru iesniedzējs nav uzskatāmi demonstrējis savas (vai pārstāvētās institūcijas) tehniskās kompetences atbilstību inovāciju pasākuma tematikai.

Papildus jautājumu gadījumā par inovāciju pasākumu lūdzam rakstīt uz Industrija@mod.gov.lv 
 

Aizsardzības ministrija aicina reģistrēt dalību virtuālajā pārtikas hakatonā

Aizsardzības ministrija informē, ka 2020. gada 17. decembrī norisināsies virtuālais pārtikas hakatons, kura mērķis ir izstrādāt reālistisku modeli noturīgai pārtikas piegāžu ķēdei, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku pārtikas apgādi krīzes situācijā. Hakatona dalībnieku piedāvātie risinājumi un sagatavotie priekšlikumi iespēju robežās tiks ņemti vērā turpmākajos Nacionālo bruņoto spēku pārtikas nodrošinājuma iepirkumos.

Hakatons tiek organizēts sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kurā aicināti piedalīties pārtikas ražotāji, apstrādātāji, loģistikas kompānijas, pārtikas vairumtirgotāji un zinātnieki.

Hakatona ietvaros paredzēts organizēt četras darba grupas par šādiem tematiem:

  • "Augļi un dārzeņi",
  • "Graudaugu produkti",
  • "Gaļa, zivis un olas",
  • "Piens un piena produkti".

Katrai darba grupai iecerēts piesaistīt arī ekspertus/mentorus, kas diskusijas laikā konsultēs par normatīvo regulējumu, Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām un citiem saistošiem jautājumiem.

Pasākums plānots kā videokonference Cisco Webex platformā (09:00 – 17:00). Hakatonu atklās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, bet Latvijas Lauksaimniecības universitāte prezentēs galvenos secinājumus no pētniecības projekta “Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā”. Tālāk paredzēts darbs tematiskajās grupās (ar pusdienu pārtraukumu), rezultātu prezentācija, kā arī uzvarētāju noteikšana un paziņošana.

Aizsardzības ministrija aicina reģistrēties dalībai virtuālajā pārtikas hakatonā līdz 2020. gada 15. decembrim, norādot arī vēlamo hakatona darba grupu.

Veiksmīgāko un inovatīvāko hakatonā izstrādāto risinājumu autoriem būs iespējas iegūt dažādas balvas no Aizsardzības ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas.

Aicinām aizsardzības industriju piedalīties LIAA rīkotajā vebinārā

Vēlamies informēt visus aizsardzības nozares industrijas pārstāvjus un militāros ražotājus par iespēju 2020.gada 10.novembrī piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Altum rīkotajā vebinārā par valsts atbalsta iespējām uzņēmumiem eksportam, inovācijām, energoefektivitātei. Ņemot vērā, ka šiem valsts atbalsta instrumentiem, ko piedāvā LIAA un Altum, nav ierobežojumu attiecībā uz militāro, divējāda lietojuma un citu aizsardzības nozares industrijas atbalstu, aicinām visus interesentus aktīvi piedalīties un, iespējams, kāds no šiem instrumentiem var tikt izmantots arī jūsu uzņēmuma attīstībā.

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra aicina uzņēmējus un inovāciju izstrādātājus piedalīties konkursā

Konkursa mērķis ir izstrādāt inovatīvu risinājumu, izmantojot satelītnavigācijas sistēmas "Galileo" ģeolokācijas datus -  piemēram, mobilo aplikāciju, valkājamu viedpalīgu risinājumu, aktīvu pārvaldīšanas rīku, atrašanās vietas noteikšanas risinājumu vai robotikas risinājumu izmantošanai vienā no šīm jomām: reaģēšana krīzes un ārkārtas situācijās, viedās transporta sistēmas zaļā kursa ietvaros, digitālā laikmeta risinājumi un kiberdrošība. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.septembris. Konkursa balvu fonds – 1 450 000 eiro.

Aicina Latvijas uzņēmumus demonstrēt savas spējas valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties, lai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem demonstrētu savus ražotos produktus un sniegtos pakalpojumus valsts aizsardzības spēju nodrošināšanā.

2. oktobrī Ādažu bāzē norisināsies Latvijas uzņēmēju spēju demonstrācijas pasākums, kura mērķis ir sniegt iespēju Latvijas uzņēmējiem iepazīstināt Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī citu Ādažu militārajā bāzē izvietoto spēku pārstāvjus ar saviem Latvijā ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas jau atraduši pielietojumu bruņoto spēku nodrošinājuma un apgādes sistēmā vai ir ar šādu potenciālu.

Uzņēmumu spēju demonstrācijas ir daļa no pavasarī pārceltās Industrijas dienas, ko ik gadu rīko Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju.

Lai uzņēmumi piedalītos spēju demonstrācijas pasākumā, līdz 18.septembrim nepieciešams iepriekš pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu. 

Eiropas aizsardzībās aģentūra izsludinājusi pieteikšanos inovāciju balvas konkursam

Rokasgrāmata Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas projektu sagatavošanai

Eiropas Komisija ir izstrādājusi rokasgrāmatu Eiropas aizsardzības industrijas atbalsta programmas (EDIDP) projektu sagatavošanai. Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par to, kādas aktivitātes ir atbilstošas programmas finansējumam; kā darbojas bonusu sistēma; konsorcija dalībnieku loma un atbildība; grantu tipi un; paraugs izmaksu aprēķinam, pēc kā iespējams aprēķināt pieteikumā norādāmās projekta izmaksas.

Informatīva prezentācija par Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (angļu valodā)

Aizsardzības ministrija aicina pieteikties Eiropas Komisijas ekspertu sarakstā, kas vērtēs Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas projektus

ES budžets 2021.–2027 gadam. Komisija apsveic provizorisko vienošanos par jaundibināmo Eiropas Aizsardzības fondu

ES iestādes ir panākušas daļēju politisku vienošanos par Eiropas Aizsardzības fondu, šī vienošanās tagad ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentā un Padomē, un tā veicinās inovatīvu un konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko bāzi un palīdzēs nodrošināt ES stratēģisko autonomiju.

Studentiem iespēja pieteikties praksē NATO

NATO Komunikāciju un informācijas aģentūra (NCI Agency) aicina studentus pieteikties uz prakses vietām tehnoloģiju un kiberdrošības jomā.

Uz prakses vietām var pieteikties gan studējošie, gan tie, kas tikko studijas beiguši.