Starptautiskā un reģionālā sadarbība

Latvijas Aizsardzības ministrija šobrīd ir akreditējusi 10 aizsardzības atašejus 20 valstīs:
        • ASV (divi pārstāvji, rezidē Vašingtonā);
        • Vācijā (rezidē Berlīnē);
        • Kanādā (rezidē Otavā);
        • Gruzijā, Azerbaidžānā un Turcijā (rezidē Tbilisi);
        • Ukrainā, Baltkrievijā un Moldovā (rezidē Kijevā);
        • Krievijā un Armēnijā (rezidē Maskavā);
        • Francijā (rezidē Rīgā);
        • Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā (rezidē Rīgā);
        • Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā (rezidē Varšavā).

Aizsardzības atašeji ir nozīmīgs atbalsts praktiskās aizsardzības sadarbības īstenošanā ar minētajām valstīm. Aizsardzības atašejs aizstāv valsts un aizsardzības resora intereses akreditācijas valstīs, veic Latvijas Republikas vēstnieka militārā padomnieka pienākumus, veicina un sekmē sadarbību starp Latviju un akreditācijas valstīm, koordinē Latvijas aizsardzības resora un akreditācijas valstu divpusējās sadarbības plāna izpildi un informē par akreditācijas valstī notiekošajiem militāri politiskajiem procesiem. Aizsardzības politikas veidošana Latvijā ir komplekss uzdevums, kurā vienlaicīgi attīstāmi gan valsts drošības, gan ārpolitikas elementi, turklāt aizsardzības diplomātijas joma vistiešāk un visciešāk ir saistīta ar abām šīm politikas apakšnozarēm. Tādējādi aizsardzības diplomātijas darbībā svarīgi ir abi aspekti.