Starptautiskā un reģionālā sadarbība

Latvijas Aizsardzības ministrija šobrīd ir akreditējusi 8 aizsardzības atašejus 18 valstīs:

  • ASV (divi pārstāvji, rezidē Vašingtonā).
  • Vācijā un Austrijā (rezidē Berlīnē).
  • Kanādā (rezidē Otavā).
  • Gruzijā un Azerbaidžānā (rezidē Tbilisi).
  • Turcijā (rezidē Ankarā).
  • Ukrainā, Baltkrievijā un Moldovā (rezidē Kijevā).
  • Francijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā (rezidē Rīgā).
  • Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā (rezidē Varšavā).

Aizsardzības atašeji ir nozīmīgs atbalsts praktiskās aizsardzības sadarbības īstenošanā ar minētajām valstīm. Aizsardzības atašejs aizstāv valsts un aizsardzības resora intereses akreditācijas valstīs, veic Latvijas Republikas vēstnieka militārā padomnieka pienākumus, veicina un sekmē sadarbību starp Latviju un akreditācijas valstīm, koordinē Latvijas aizsardzības resora un akreditācijas valstu divpusējās sadarbības plāna izpildi un informē par akreditācijas valstī notiekošajiem militāri politiskajiem procesiem. Aizsardzības politikas veidošana Latvijā ir komplekss uzdevums, kurā vienlaicīgi attīstāmi gan valsts drošības, gan ārpolitikas elementi, turklāt aizsardzības diplomātijas joma vistiešāk un visciešāk ir saistīta ar abām šīm politikas apakšnozarēm. Tādējādi aizsardzības diplomātijas darbībā svarīgi ir abi aspekti.