Sabiedrības līdzdalība

Aizsardzības ministrija (AM) ir atvērta sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un aicina nevalstisko sektoru aktīvi iesaistīties politikas plānošanas un valsts pārvaldes īstenošanas procesos. 

AM ir izveidojusies pastāvīga sadarbība ar nevalstisko sektoru gan Latvijā, gan ārvalstīs. Sadarbībā ar NVO katru gadu tiek īstenoti dažādi projekti. 

NVO un citu sabiedrības pārstāvju iesniegtie priekšlikumi tiek izskatīti aizsardzības ministra izveidotās padomēs.

Lai veicinātu nevalstiskā sektora iesaisti aizsardzības nozarē notiekošajos procesos, AM regulāri informē aktīvos sadarbības partnerus par aktualitātēm un aicina uz kopējām diskusijām ideju un viedokļu apmaiņai.

AM sadarbību ar nevalstisko sektoru koordinē Militāri publisko attiecību departaments.

Kontaktpersonas:

Agnija Lauska
Militāri publisko attiecību departamenta
Militāri publiskās informācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67335219
E-pasts: Agnija.Lauska[at]mod.gov.lv